Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv tsuv chênhr phangx tangr sôt xuât huêt

11/06/2020 15:08 G6T+7

Đăk Nông tưz hlang tsuô cheix ntux nangs, tưz zos nôngz nhôngl moz sôt xuât huêt muôx ntâu đuô.

Tiv zix, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 7 xar, phươngx, thix trânr lo xac đinhs zos qơư trongs điêmv sôt xuât huêt shông 2020 zos: thix trânr Đăk Mil (Đăk Mil); thix trânr Ea T’ling, xar Nam Dong (Cư Jut); phươngx Nghĩa Thành (đrôngl Gia Nghĩa); xar Quảng Sơn (Đăk Glong); xar Nhân Cơ, thix trânr Kiến Đưc (Đăk R’lâp). Viv li, pêx xinhv tsuv chênhr phangx tangr moz, tiv zix mas sôt xuât huêt. Cxuô chuôz zis, car nhênhs tsuv uô vêv xinhz thangx qơư nhoz; khưz tangs nro chor teik zôngx ziv tênhr đêx nangs, nzuôr chuôz zênhx ntiv đêx; uô li changs cuôs tsi muôx đêx tênhr, tsi muôx qơư chia cangz vaiv haz zôngr txaix cis moz sôt xuât huêt phuôv vangv, phuôv tsangr...

Cuôr nyangr siv nênhs nghi sôt xuât huêt ntơưv Trung tâm Y têr hênhx Đăk Glong hâur shông 2020

Khu moz tsuô nênhs moz sôt xuât huêt hur shông 2020 ntơưv Trung tâm Y têr hênhx Đăk Glong

Canr bôs y têr xar Quảng Sơn (Đăk Glong) kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông trơưs chor tsưr ziv phangx tangr sôt xuât huêt

Tsôngv box M’nông jos Bu Dâp, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) pư hur vix tsangv chia phangx zôngr tuv hur đruô hnuz

Trâu saz cênhz đrul nganhx Y têr hur cxuô jas tsuôk yuôx phangx, tangr sôt xuât huêt

Thâuv mangl moz, pêx xinhv môngl tangv siv txus cơ sơv y têr chia lo njuôl haz kra khu moz

Ngô Đồng-H'Mai

3,478
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.