Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan ngăch pah kan n’jrăng nau ji kop yor măch kăp

11/06/2020 15:08 G6T+7

Dak Nong lĕ tât yăn bri mih, aơ jêng tâ gĕh nau ji kop yor măch kăp rlau nar rlau âk.

Tâm nĕ, tâm lam n’gor gĕh 7 xă, phường, bon jê dơi bu kơp lah ntŭk gĕh âk nau ji kop yor măch kăp năm 2020 gĕh: bon jê Dak Mil (Dak Mil); bon jê Ea T’ling, xă Nam Dong (Čư Jŭt); phường Nghĩa Thành (bon têh Gia Nghĩa); xă Quảng Sơn (Dak Glong); xă Nhân Cơ, bon jê Kiến Đức (Dak R’lấp). Yor nĕ, bu nuyh bon lan ngăch pah kan gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp, tâm nĕ gĕh nau ji kop măch kăp. Ăp r’năk, bu nuyh bon lan mpêh tho, bư kloh ntŭk gŭ rêh; nkôp lơi ăp ntil ndơ dŏng iang dak mih, sut tho thung n’gân dơm dak; bư kloh gơi mô gĕh ntŭk dak iang, mô gĕh ntŭk ka man n’hanh ntŭk măch rêh bư gĕh nau ji kop, tâm tưp nau ji kop…

Sŏk m’ham bu nuyh bu mĭn gĕh nau ji kop yor măch kăp ta Wâl dak si Y tế n’qual Dak Glong bôk năm 2020

Săm nau ji kop măch kăp tâm năm 2020 ta Wâl dak si Y tế n’qual Dak Glong

Kan bộ y tế xă Quảng Sơn (Dak Glong) mbơh ntĭm bu nuyh bon lan ăp ntil nau kan n’jrăng n’gang nau ji kop măch kăp

Bu nuyh Bu Nong ta bon Bu Dâp, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) dâng nar bêch tâm mŭng gơi n’jrăng măch kăp

Nsrôih pah kan ndrel ma n’gâng kan Y tế krih dak si n’jrăng, n’gang nau ji kop măch kăp

Lah gĕh nau ji kop, bu nuyh bon lan tât ta wâl dak si y tế gơi bu khăm n’hanh ôp săm nau ji

Ngô Đồng-H'Mai

3,479
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.