Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan bon Ta Mung gơih pah kan gơi nklaih nau rêh o-ach

14/12/2017 14:49 G12T+7

Bơh đah tăm ka phê đah neh huy rlau 250 hec ta, bu nuyh bon lan bon Ta Mung, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) hôm tăm tay ăp ntil tơm tăm êng tâm ban kao su, tiêu, ba lŏ… n’hanh n’hao nau kan chiă rong pêp iăr, ndrôk rpu âk ngăn.

Gơi kơl bu nuyh bon lan hao nau bư mir jan ba,ăp ntŏk kan, ăp m’bŭch kan lĕ ndu ndâk koai nglau dak, nkra trong hăn luh bư mir jan ba; pơk âk jrô ntĭm tăm tơm, rong mpô pa; kơl ân tơm si tăm, mpô pa rong gơi ăp r’năk o-ach gĕh ndơ dŏng hao nau wăng sa tâm r’năk. Yor  nĕ, ăp năm rnoh o-ach tâm bon lĕ ntrŭnh gĕh ntơm 5 – 7 r’năk; gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan duu năm tât 27 r’keh prăk; nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau đăp m’păn n’hanh hao ndrŏng.

Âk r’năk rvăt rdeh kai, ndơ dŏng bư mir jan ba ôi mhau

Ka phê jêng du ntil tơm tăm kh’lay bu nuyh bon lan tâm bon đah rnoh play gĕh 3 – 4 tân du hec ta

Ndăn nglo tă rĕk ba lŏ, bon lan Bu Nong hao nau kan chiă rong ndrôk

Bu nuyh bon lan tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật tăm tiêu ân nâp phĭt

Trong hăn luh dơi nkra mhe suy kơl bu nuyh bon lan gĕh trong uĕh rdeng ndơ ân nơih

Nau wăng sa đăp mpăn, âk r’năk bon lan Bu Nong lĕ ndâk nkra ngih wâl têh uĕh hĭn

Y Krắk

894
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.