Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs ntâu shông phat hui vai tsox “shông ntâu-saz jông”

07/05/2020 09:32 G5T+7

Tangs nro xênhr muôx 30.000 ntâu hôis viên Hôis Nênhs ntâu shông, lo yangx 95% tangs nro chor nênhs ntâu shông ntơưv xênhr; hur ntơư hôis viên nênhs ntâu shông minhx cxưx nênhs tsơưs muôx li 25%.

Phat hui vai tsox “shông ntâu-saz jông”, nênhs ntâu shông tsinhr trâu saz cxiv tsang hês thôngr tsinhz chei ntơưv cơ sơv, trâu saz kruôz hu, kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông trơưs chuv trương ntơưv Đangv, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs. Đrul phương châm “nênhs lâul tangz sis saz tsi lâul, yuôr đăngs jul tsinhv los đôngs”, hôis viên nênhs ntâu shông trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz txu pluôs, cxơưz luz nênhx chuôz zis. Đhâu ntơư, nênhs ntâu shông tưz zos ar tsov tsuô tuz nhuôs cơưv shuv.

Nênhs ntâu shông minhx cxưx nênhs tsơưs shuv jươngr sinh cxangz nzir tinh thânx haz đăngs jul. Ảnh: Hồ Mai

Nghês nhân Y Sim Ê ban (sang lâux), hôis viên nênhs ntâu shông jos Nui, xar Tâm Thắng (Cư Jut) trâu saz phat hui, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs Ê đê

Nênhs lâul Y Tanh (77 shông), xar Thuận An tsinhr seiz nhênhv Bor shênhv đuôz, Bor Đăk Nông

Hôis viên nênhs ntâu shông minhx cxưx Môngz nhoz jos 4, xar Đăk Wil (Cư Jut) uô cê nrar pâuz tsưr ziv phangx, tangr moz Covid-19

Zơưv Y Srôch (sangz lâux), nhoz jos Sar Pa, xar Thuận An (Đăk Mil) cxiv tsang mô hinhx ntâu zangv kôngz xưs li cax phê, phưx txoz, blêx lax chia phuôv tsangr chuôz zis

Thâuv nhoz khôngz, zơưv Y Suan (65 shông) nhoz jos Sar Pa, xar Thuận An (Đăk Mil) tu ntông canhv

Hôis viên pux nênhs ntâu shông minhx cxưx Ê đê, xar Tâm Thắng (Cư Jut) zos qơư fênhz truôx chia cxiv tsang chuôz zis vangv mênhx

Hôis viên nênhs ntâu shông sâuv thangx tsangv xênhr lo kruôz kra tsưr ziv por vêv haz tu đăngs jul

Y Krăk

2,476
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.