Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nuz tsaz nox sangx đax sanv OCOP

21/01/2021 10:42 G1T+7

Hur cxuô sanv phâmv lo lu nuz kuz OCOP sâuv thangx tsangv xênhr, muôx ntâu sanv phâmv đax sanv tsinhr lo nênhs sir zôngv hur nuz tsaz.

Muôx ntâu zangv hangx xưs li cax phê, phưx txoz, măc ca, đông trùng hạ thảo, yuôx njuôz, txir, gia vị… Chor sanv phâmv por lênhx lo khơưs ntơưr công nhânhx vêv xinhz an toanx thưx phâmv, tem nrar hâur pâuk, ntơưr công nhênhx, tơư kra điax lir, muôx côngz bê sâuv thix trươngx... Ntâu sanv phâmv OCOP tsi tangs jông zôngv hur chuôz zis mas tsinhv zos đax sanv chox môngl puz fôngx zưl, nênhs cxênhz jê hur nuz tsaz, shông yaz.

Chor sanv phâmv cax phê đax trưng ntơưv xênhr đrul tsât lươngs kangz, an toanx, zôngx ziv sangx siv hur chuôz zis nuz tsaz.

Sanv phâmv đax trưng bunr txir tâuz txax pangz tsuv mor nuz tsaz cxix cxuô đuô.

Sachi haz trox sachi ziv nuz ziv lo thix trươngx tsaz nhiav đrul ntâu zangv yuôx jông trâu đăngs jul.

Nôngz phưx txoz-sanv phâmv đax trưng ntơưv xênhr Đăk Nông.

Chor công ti, joanh nghiêx, hơx tac xar muôx sanv phâmv măc ca huv OCOP trâu saz bangx hangx huv trâu nuz tsaz.

Pêx xinhv xair zuôr chor nux đax sanv, jê đuô hur shông yaz.

Sangx siv yuôx manr câux-sanv phâmv OCOP tsư kangz, tsât lươngs hur nuz tsaz ntơưv chuôz zis, fôngx zưl.

Hồ Mai

3,617
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.