Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz nzir tinh thânx tsach nhiêms hur phangx, tangr moz Covid-19

11/04/2020 06:58 G4T+7

Tov ntêx cangz moz Covid-19 ziv hnuz ziv phưc taps haz chênhr yênhv, Tơư kra 16 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus cêv kuôl tsôngv langx sâuv tangs nro têz qơưs txix 0 six hnuz 01/4 zos biêns phap sir jul đuô chia tangr cangz moz.

Cêv kuôl tsôngv langx los six zov chênhr, tsi chia moz cis txangr ntơưv lênhx nênhs hnuôr tsuô lênhx nênhs tov, ntơưv tsêr hnuôr tsuô đuô tsêr, ntơưv xar hnuôr tsuô đuô xar. Li ntơưv tsinhr tinhv tinh thânx, tsach nhiêms los six lux ntơưv cxuô lênhx pêx xinhv. Cxuô lênhx tsuôs môngl tov đrâu thâuv los sis zov chênhr xưs li zuôr lương thưx, yuôx los sis môngl câp cưr... cxangz ndê saz xangr, tsach nhiêms chia por vêv zus, cxuô lênhx iz puôl ndil haz por vêv tsôngv langx.

Cêr đrôngl Gia Nghĩa tsơưs nênhs đuô uô kangz lênhs cêv kuôl ntơưv Chinhr phuv

Ntŭk hăn pâl nau way – Ăp leng Dray Sap-Gia Long (Krông Nô) rlu kan gơi n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19. Ảnh: Y Krăk

Ntâu cơ sơv uô langx luôv sâuv thangx tsangv xênhr tưz cơư kror trôngx chia tsơưs njiz chôngz lênhx nênhs

Cxuô lênhx pêx xinhv nhoz tsêr, tsuôs môngl tov đrâu thâuv zov chênhr xưs li zuôr lương thưx, yuôx los sis môngl câp cưr...

Uô trơưs hâux lưv chox ntâuz bul ndâux thâuv môngl tov đrâu haz ntơưv chor qơư công côngs

Pêx xinhv tưx tsuôk yuôx tuô cangz, vêv xinhz qơư công côngs haz njuôl iz chê sur

Cxuô tsêr hnox hâuk tsuôs muôs chia pêx xinhv zuôr chox môngl tsêr

H’Mai

2,527
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.