Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao nuih n’hâm tâm nau pah kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19

11/04/2020 06:58 G4T+7

Yor nau ji tưp Covid-19 rlau nar rlau jêr n’hanh gĕh âk. Nau ntĭm gai 16 bơh Thủ tướng Chính phủ gơi nkhah lĕ r’ngôch bu nuyh bon lan lam bri dak ntơm 12 mông măng lơ 01/4 jêng du ntil nau kan kh’lay ngăn ngên gơi n’king nau ji tưp.

Nau kan nkhah nkhah lĕ r’ngôch bu nuyh bon aơ kh’lay ngăn, mô ân nau ji tâm tưp ntơm bơh bu nuyh aơ tât ta bu nuyh ri, ntơm ta r’năk aơ tât ta r’năk ri, ntơm xă aơ tât ta xă êng. Nau aơ dơi gĕh nuih n’hâm, nau pah kan uĕh bơh ăp bu nuyh bon lan. Bu nuyh bon lan gĕh nau kh’lay mơ dơi thơ luh bơh tach gơi hăn r’văt ndơ sa, dak si mô rĭ hăn rdeng ndơp bu nuyh gĕh nau ji tât ta wâl dak si… n’hao nau mĭn gĭt tâm nuih n’hâm gơi mât mray uĕh săk jăn he nơm, ăp mpôl băl bơh pĭt he nơm n’hanh mât mray mô ân tưp nau ji tâm bon lan.

Trong ta bon têh Gia Nghĩa iê rdeh nchuăt jêh dơi Chính phủ ntĭm gai

Thangx tsangv uô si văn hoar sinh thais-pơưk tsangs Dray Sáp-Gia Long (Krông Nô) su tsi hoax đôngs chia phangx, tangr moz Covid-19. Ảnh: Y Krăk

Âk wâl tăch drăp ndơ tâm lam n’gor lĕ nchăng mpông gơi mô gĕh bu hăn r’văt ndơ tâm dăch âk ir bu nuyh

Ăp bu nuyh gŭ ta wâl, gĕh nau kh’lay mơ dơi thơ luh bơh tach gơi r’văt ndơ sa, dak si mô rĭ hăn rdeng ndơp bu nuyh gĕh nau ji tât ta wâl dak si…

Tĕng nau ntĭm ân di put mbung đah siăm lah thơ luh bơh tăch mô rĭ hăn ta ăp ntŏk tâm bon lan

Bu nuyh bon lan tĕng kan di nau kan rao ti, bư kloh săk jăn tâm bon lan n’hanh ksiêm săk jăn duh hĕ mô

Wâl tăch drăp ngêt sa dơi bu tăch drăp ndjôt sĭt ngêt sa ta wâl

H’Mai

2,526
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.