Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’đir nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

06/06/2019 10:13 G6T+7

Xă Nâm N’đir (Krông Nô) gĕh 7 thôn, du bon đah lơ 9.000 bu nuyh; tâm nĕ gĕh âk bu nong iê bu nuyh rêh lah Dao, Thái, Bu Nong,…

Tĕng nau pah kan Nau kan Bri dak ndâk njêng bon lan mhe, xă lĕ pah kan tât 15 ntil nau kan, ăp ntil nau kan ba bă dôl dơi xă n’hanh bu nuyh bon lan nsrôih kan, bư ân lôch tât năm 2020. Tât abaơ, 100% trong hăn ntơm tâm klang xă tât ta ăp thôn, bon dơi bu bư trong dak blĭt, trong bê tông; 96% neh dŏng bư mir jan ba xă lĕ tŏng dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm; lơ 98% r’noh r’năk bu nuyh bon lan tâm xă dơi dŏng điện bri dak. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh du năm kan ta xă Nâm N’đir năm 2018 tât 41 r’keh prăk.

Trong hăn ăp thôn, bon n’hanh trong hăn luh bư mir jan ba dơi bu bư jêng trong dak blĭt, trong bê tông

Trạm y tế xă dơi kơp di ma nau kan răk mray n’hâm suăl, bu nuyh bon lan dơi khăm săm nau ji

Ăp thôn, bon dơi nsu ndâk bư wâl sam bŭt têh uĕh, gơi gĕh ntŏk nti sam bŭt ân ma kon se

Âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ r’văt rdeh dŏng bư mir jan ba

Ca phê lah du ntil tơm kông nghiệp dơi bu tăm âk ta xă

Ba lŏ dơi bu nuyh bon lan tăm nao nao gơi n’sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Minh Huyền

2,800
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.