Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntil nau kan 5 đảng viên kơl du r’năk o-ach ta bon Bu N’Jang

16/07/2020 10:44 G7T+7

Ta bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 14 ntil nau kan “5 đảng viên kơl du r’năk o-ach” dơi ndâk pah kan ntơm bôk năm 2020.

Tĕng nau kan aơ, chi bộ bon kan n’hanh ăp ntŭk kan đảng tâm lam n’qual dơi bu jao kan nchră nau kan kơl ăp r’năk o-ach klaih nau rêh o-ach. Ðah nau kan gơi bu nuyh o-ach r’gâm nau mĭn, rlau nar rlau bư lĕ nau rêh o-ach, ăp đảng viên lĕ nuih n’hâm dơh dăch tâm bon lan, kơl ăp r’năk o-ach đah ăp ntil nô nau pah kan: Ntĭm gai khoa học kĩ thuật srih tăm, kơl ân manh prăk, kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong… Yor nĕ, âk r’năk o-ach lĕ gĕh ndơ dŏng gơi bư klaih nau o-ach tâm nau rêh.

Kô ranh ăp tổ đảng viên nchră mĭn ndâk ntil nau kan ma Bí thư chi bộ bon

Ðảng viên găn trong jêr tât ndâk njêng ntil nau kan “5 đảng viên kơl du r’năk bon lan klaih nau rêh o-ach” tâm bon

Ðảng viên jă đă ăp r’năk nsrôih nklaih nau rêh o-ach

Ðảng viên ntĭm bu nuyh bon lan mât mray tơm tiêu ân di tĕng nau kan

Dơi kơl 50 rkeh prăk, du r’năk o-ach dơi gĕh prăk dŏng mât mray ca phê ân jêng gĕh âk play

R’năk o-ach dơi tổ đảng viên kơl prăk rêl r’văt iăr gơi bư hao nau kan rong mpô mpa

H'Mai

3,485
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.