Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsinhr ndu txul chuôz zis muôx côngs cach mangs

23/07/2020 10:50 G7T+7

Nôngz nhôngl đhâu, cênhz đrul chinhr sach ưu đair ntơưv Đangv haz Têz qơưs, phong tsox tangs pêx xinhv tu thương binh, bênhs binh, chuôz zis liêx sir haz nênhs muôx côngs trâu cach mangs sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr lo uô jông. Chor Hnav Việt Nam Anh hungx por lênhx lo chor cơ cuan, đơn vix, joanh nghiêps nhênhx zus tangs siv nênhx...

Đrul zov chênhr ntơư, nênhs muôx côngs trâu cach mangs tsinhr phat hui phâmv tsât, saz xangr cach mangs hur luz nênhx cxuô hnuz haz uô jông trơưs lus Lâul kra: “Thương binh tanx tangz sis tsi phêr”. Chor nênhs chinhr sach tsinhr trâu saz uô hnox uô hâuk; uô nênhx shir phangz, muôx jul, muôx ntâu pangz mangx trâu tsôngv langx haz tưz zos chor nênhs jông trâu cxênhx hluôs cơưv shuv. 

Tsuv tinhx Cuôr hôis Nguyễn Thị Kim Ngân yangv, khơưs hnux pus Lê Thị Ngô-pux liêx sir nhoz phươngx Nghĩa Tân (Gia nghĩa).

Phor bir thư Xênhr wiv Nguyễn Đình Trung yangv nênhs cxênhz jê chuôz zis liêx sir K’Hàng nhoz jos 3, xar Quảng Khê (Đăk Glong).

Chiênr binh lâul Y Bleng, xar Đăk Drô (Krông Nô) tsinhr seiz hluz phênhv hnux muôx grê cưs Đangv, Têz qơưs khơưs puz.

Nênhs lâul, nênhs muôx côngs cach mangs Y Xuyên, xar Nâm Nung (Krông Nô) trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv tuôr tsês văn hoar truênx thôngr.

Ntâu chuôz zis muôx côngs cach mangs trâu saz tsês angr cênhz chinhr cuênx uô cêr môngl lus jêx jos.

Chiênr binh lâul Nông Văn Thành, minhx cxưx Zir, xar Đăk P’lao (Đăk Glong) tsinhr zos nênhs jông chia tuz nhuôs cơưv shuv.

Ntâu chiênr binh lâul tsinhr trâu saz phuôv tsangr uô hnox, cxangz nzir nhiax txas trâu chuôz zis.

Y Krắk

4,776
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.