Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kah gĭt nao nao r’năk gĕh n’hâm suan ma kăch mạng

23/07/2020 10:50 G7T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma ăp ntil nau kơl bơh Ðảng n’hanh Bri dak, nau kan lam bu nuyh bon lan mât rong ka han rmanh, ka han sôt săk jăn, r’năk gĕh ka han săn săk n’hanh bu nuyh gĕh n’hâm suan ma kăch mạng tâm lam n’gor dơi bu pah kan uĕh. Ăp Mê Việt Nam Nô hăt janh dơi ăp n’gâng, ntŭk kan, doanh nghiệp dơn mât rong…

Ðah nau trĕng kơl nĕ, bu nuyh kăch mạng n’hao uĕh nuih n’hâm tâm nau rêh, gĕh nau nsrôih tâm nuih n’hâm ăp nar n’hanh bư tĕng uĕh nau Wa Hồ ntĭm: “Ka han rmanh khă lĕ mô gĕh rvĕn săk jăn”. Ăp bu nuyh gĕh n’hâm suan ma bri dak lĕ n’hâm suan pah kan bư mir jan ba; rêh m’ak, rêh uĕh lăng săk jăn, gĕh âk n’hâm suan kơl tâm nau rêh bon lan n’hanh jêng ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi oh mon kon sau tĕng kơt pah kan.

Kô ranh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khâl, ân ndơ ma u Lê Thị Ngô – ur ka han săn săk ta phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa).

Groi Bí thư N’gor ủy Nguyễn Ðình Trung ôp khâl mpôl băl r’năk ka han săn săk K’Hàng ta thôn 3, xă Quảng Khê (Dak Glong).

Ka han rmanh Y Bleng, xă Dak Drô (Krông Nô) mât mray uĕh ăp ntil sam bŭt Ðảng, Bri dak ân r'nê.

Bu ranh bon, bu nuyh gĕh n’hâm suan ma kăch mạng Y Xuyên, xă Nâm Nung (Krông Nô) nsrôih ntĭm nti bu nuyh bon lan mât mray nau way tanh sah siau kăl e.

Âk r’năk gĕh n’hâm suan ma kăch mạng kơl ân nđâp neh ntu ndrel ma bri dak ndâk nkra trong hăn.

Ka han rmanh Nông Văn Thành, bu nong Tày, xă Dak P’lao (Dak Glong) jêng du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi oh mon kon sau tĕng kơt tâm nau kan.

Âk ka han rmanh lĕ nuih n’hâm nsrôih tâm nau bư mir jan ba, bư hao nau wăng sa tâm r’năk.

Y Krắk

4,749
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.