Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas thi tôt nghiêps THPT Têz qơưs shông 2020 lo uô an toanx, jông tas

13/08/2020 14:43 G8T+7

Jas thi tôt nghiêps THPT Têz qơưs shông 2020, tangs nro xênhr muôx 13 kror qơư thi ntơưv 8 hênhx, đrôngl đrul yangx 6.200 thir sinh; hur ntơư muôx 381 thir sinh tưx zos; 6.100 thir sinh cơưv zor zux phôv thông; 100 thir sinh cơưv zor zux tsi tsês.

Tangs đro xênhr muôx 1.432 thir sinh zos minhx cxưx nênhs tsơưs; hur ntơư muôx 404 thir sinh minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư. Thir sinh thi tôt nghiêps tôv hơx chor môn khoa hocx tưx nhiên muôx 2.260 lênhx haz  3.899 thir sinh thi chor jăngx thi khoa hocx xar hôix. Táng nro nganhx Zor zux hu 5564 canr bôs sei thi haz yangx 770 lênhx nênhs uô đuô zangv hâux lưv xưs li: y têr, công an por vêv, canr bôs sox seiz, yênhz yuôx viên tuz trok... Jas thi sâuv thangx tsangv xênhr tưz lo uô an toanx, jông tas haz uô tar.

Shuv xinhz ntơưv qơư thi xur 9, Tsêr THPT Phan Chu Trinh, trix trânr Ea T’ling (Cư Jut) lo njuôl chêr sur chia phangx tangr moz Covid-19. Ảnh: Y Krăk

Thir sinh môngl ntơưv thangx tsangv muôx moz lo njuôl moz uô ntêx môngl thi

Thir sinh la kra uô ntâuz ntơưr thi uô ntêx nuz thi tsinhv

Thir sinh uô ntâuz ntơưr hlang môngl môn thi Ngữ Văn ntơưv kror qơư Tsêr THPT Minhx cxưx Nôis trur N’Trang Lơng (Gia Nghĩa)

Jamr thix kra shuv xinhz tsưr ziv sâu jăngx thi uô ntêx six krêz đêx thi

Đoanx viên thanh niên pangz đêx hâuk trâu thir sinh

Ntâu thir sinh shir phangz uô kangz uô tar Jas thi tôt nghiêps THPT shông 2020

H'Mai

3,263
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.