Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâ tâm rlong nti lôch wâl sam bŭt gưl III Bri dak năm 2020 dơi ndâk kan đăp mpăn, uĕh lăng

13/08/2020 14:43 G8T+7

Tâ tâm rlong nti lôch wâl sam bŭt gưl III Bri dak năm 2020, lam n'gor gĕh 13 wâl sam bŭt tâm rlong ta 8 n'qual, bon têh đah 6.200 kon se nti sam bŭt tâm rlong; tâm nĕ gĕh 381 bu nuyh tâm rlong dah ŭch ntŭk; 6.100 kon se jêh nti lôch wâl sam bŭt gưl III; 100 bu nuyh nti ta wâl sam bŭt thường xuyên.

Lam n'gor gĕh 1.432 bu nuyh tâm rlong lah bu nong iê bu nuyh; tâm nĕ gĕh 404 bu nuyh tâm rlong bu nong rêh tơm. Bu nuyh tâm rlong nti lôch wâl sam bŭt gưl III tổ hợp ăp nau nti khoa học tự nhiên gĕh 2.260 kon se tâm rlong n'hanh 3.899 bu nuyh tâm rlong ăp nau nti tổ hợp khoa học xã hội. Lam n'gâng kan Ntĭm sơm jă đă gĕh 5.564 kan bộ uănh nau tâm rlong n'hanh rlau 770 bu nuyh pah kan bă bă: gĕh phung kan y tế, kông an mât uănh, kan bộ pah kan ksiêm, kiểm soát viên ka han... Tâ tâm rlong nti tâm lam n'gor dơi ndâk kan đăp mpăn, uĕh lăng n'hanh lôch uĕh tâm nau kan.

Kon se nti sam bŭt ta ntŭk tâm rlong mrô 9, Wâl nti sam bŭt gưl III Phan Chu Trinh, bon jê Ea T'ling (Čư Jút) dơi bu uănh n'hâm suan duh hĕ mô gơi n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19. Ảnh: Y Krăk

Kon se nti sam bŭt tă bơh ăp ntŭk gĕh nau ji tưp dơi bu khăm gĕh nau ji hĕ mô lor ma lăp tâm rlong nau nti

Kon se nti sam bŭt dơi bu ntĭm bư sam bŭt tâm rlong nti lor ma tât nar tâm rlong ngăn ngên

Kon se nti sam bŭt bư sam bŭt lăp nau nti tâm rlong Ngữ Văn ta ntŭk Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N'Trang Lơng (Gia Nghĩa)

Nai uănh kon se tâm rlong nau nti ntĭm kon se nchih ta sam bŭt lor ma tâm rlong

Ðoàn viên n'hanh bu druh ndăm ân kon se tâm rlong nau nti dak ngêt

Âk kon se nti sam ẃŭt m'ak ngăn jêh tâm rlong nau nti ta Tâ tâm rlong nti lôch wâl sam bŭt gưl III năm 2020

H'Mai

3,288
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.