Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kah gĭt 72 năm Nar Ndâk njêng bri dak 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2017): N’hâm rêh mhe ta ăp bon lan n’qual Dak Mil

31/08/2017 09:59 G8T+7

Tâm mông kăch mạng 1930 – 1945, mpôl Prăng lĕ ndâk nkra wâl ndrung Dak Mil gơi krŭng ndăng ndăng, nhup krŭng ân zŏ ka han kộng sản n’hanh ăp bu nuyh rŏng bri dak.

Tâm mông tâm lơh tâm su râl mpôl Prăng n’hanh bri Dak My pit bri dak he bon lan ăp kon bu nong n’qual Dak Mil lĕ găn âk nau nsrôih, nau lêt rganh, suy kơl nhâm tâm lơh tâm su sŏk bơi Bri dak he nơm. Nar aơ, n’qual Dak Mil jêng n’qual gĕh 20 bu nong oh nô tât ta ăp mpeh tâm bri dak rêh ndrel… Bon lan ăp kon bu nong tâm rgŭm, nsrôh pah kan bư mir jan ba, lâm nau ji ngŏt ntrŭnh o-ach. Nau nsrôih tâm nau rêh ndrel ma nau kơl bơh Bri dak, nau rêh ndu ndơ, nuih nhâm bơh bon lan ăp kon bu nong tâm n’qual plăch rgâl ăp ntil nau, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan ăp năm hao, nau way, nau khăm săm nau ji – nau ntĭm sơm rlau nar rlau n’hao uĕh mhe…

Wâl ndrung Dak Mil – Ntŭk têl tâm lơh tâm su kăch mạng Bri dak, abaơ ta neh thôn 9, xă Dak Lao (Dak Mil) jêng ntŭk hăn khâl, uănh kah gĭt nuih nhâm tâm lơh tâm su kal e bu nong

N’qual Dak Mil gĕh rlau 26.000 hec ta tơm tăm zŏ năm tâm ban gĕh ca phê, kao su, điều, ka kao, tơm tăm sa play…

Yan tăm bôk khay mih năm aơ, bu nuyh bư mir tâm n’qual tăm rlau 600 hec ta ba lŏ, 50 hec ta bum prŭm, 30 hec ta rpuăl, 100 hec ta tơm dŏng sa trau…

100% xă gĕh trong rdeh têh hăn tât ta xă, âk trong tâm bon dơi nkra trong uĕh, Kơp êng năm 2016, lĕ rngôch prăk nsu hao tâm nau kan, ndâk nkra ngih wâl trong hăn ăp ntil tâm n’qual rlau 64 r’me prăk

Âk xă tâm ban Dak Săk, Thuận An, Ðức Mạnh… gĕh tât 50% rnoh r’năk gĕh n’sĭt 300 r’keh prăk tâm nau kan du năm

Mẫn Doanh

4,444
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.