Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz đuô 43 shông Hnuz zaiv phongr kangz têz thôngr nhât têz qơưs (30/4/1975 - 30/4/2018):Thangx tsangv căn cưr ntâus tsangv Quangv Sơn ziv hnuz ziv phuôv tsangr

26/04/2018 15:21 G4T+7

Xar Quangv Sơn (Đăk Glong) zos thangx tsangv căn cưr ntâus tsangv făngz kangz têz Nâm Nung ntu 1967 – 1975. Tangs nro xar muôx 7 bon, 6 jos, 22 zangv minhx cxưx đrul muôx 20.180 tus nênhs nhoz; hur ntơư, minhx cxưx nênhs tsơưs muôx jê 50%.

Cênhz đrul zov chênhr đâux tư, pangz mangx ntơưv chinhr cuênx cxuô cxênhx, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xar trâu saz uô nox uô hâuk phuôv tsangr cxuô zangv kôngz chos haz tsax zus. Zos li, njêl muôl xar Quangv Sơn tangz tov ziv hnuz ziv hlôngr yaz, luz nênhx tsôngv box ntơưv nuôr ziv hnuz ziv truôx. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 19-23 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Iz chik câuv jos R’long Phe hnuz nuôr

Kôngz chos zov chênhr ntơưv tsôngv box hur xar zos cax phê đrul tangs nro chor angr chos yangx 5.000 ha, sâu fênhx đrăngz lo 3 – 4 tênhr/ha

Ntâu chuôz zis tsôngv box tưz đâux tư hêx thôngr tsuôk đêx bec lus uô kôngz

Nênhs kôngz jos N’ting hleik mangz kos laz, chuôz sâu

Tramx y têr xar lo tso ntơưv jos Ndoh đap ưngr jông njuôl khu moz, phaiz yuôx tsuô pêx xinhv

Tsêr mâur zor Hoax Mi, jos R’Buk lo đâux tư cxiv tsang đangr pho, bov đamv nhu câux cơưv shuv tsuô nhuôs zâu sâuv thangx tsangv

A Trư

1,814
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.