Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kah gĭt 43 năm Nar dơi lơh sŏk lơi mpeh Nam tâm rnglăp bri dak (30/4/1975 – 30/4/2018): Ntŏk gŭ krap tâm lơh Quảng Sơn rlau nar rlau hao nau rêh

26/04/2018 15:21 G4T+7

Xă Quảng Sơn (Dak Glong) lah du ntŏk krap tâm lơh mpeh Nam Nâm Nung tâm năm 1967 – 1975. Lam xă abaơ gĕh 7 bon, 6 thôn, 22 bu nong đah 20.180 bu nuyh bon lan rêh; tâm nĕ, bu nong iê bu nuyh rêh gĕh 50%.

Bơh đah nau ntrĕng, kơl bơh ntŏk kan bri dak ma ân ma bu nuyh bon lan, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh tâm xă gơih ngăn pah kan, n’hao tăm ăp ntil tơm, rong ăp mpô pa. Yor nĕ, saơ mpơl nau rêh bu nuyh bon lan tă xă Quảng Sơn gĕh âk nau rgâl mhe; nau rêh bơh bu nuyh bon lan ăp bu nong rlau nar rlau đăp mpăn. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan ntơm 19 – 23 rkeh prăk du năm.

Du ntŏk mpơl bon Rlong Phe nar aơ

Ntil tơm dơi bu nuyh bon lan tâm xă tăm âk lah tơm ca phê đah neh gĕh tăm rlau 5.000 hec ta, ca phê jêh peh gĕh 3  tât 4 tân grăp du hec ta

Âk rnăk bon lan lĕ rvăt béc gơi tŏ