Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kah gĭt 43 năm Nar dơi lơh sŏk lơi mpeh Nam tâm rnglăp bri dak (30/4/1975 – 30/4/2018): Ntŏk gŭ krap tâm lơh Quảng Sơn rlau nar rlau hao nau rêh

26/04/2018 15:21 G4T+7

Xă Quảng Sơn (Dak Glong) lah du ntŏk krap tâm lơh mpeh Nam Nâm Nung tâm năm 1967 – 1975. Lam xă abaơ gĕh 7 bon, 6 thôn, 22 bu nong đah 20.180 bu nuyh bon lan rêh; tâm nĕ, bu nong iê bu nuyh rêh gĕh 50%.

Bơh đah nau ntrĕng, kơl bơh ntŏk kan bri dak ma ân ma bu nuyh bon lan, bon lan ăp bu nong iê bu nuyh tâm xă gơih ngăn pah kan, n’hao tăm ăp ntil tơm, rong ăp mpô pa. Yor nĕ, saơ mpơl nau rêh bu nuyh bon lan tă xă Quảng Sơn gĕh âk nau rgâl mhe; nau rêh bơh bu nuyh bon lan ăp bu nong rlau nar rlau đăp mpăn. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan ntơm 19 – 23 rkeh prăk du năm.

Du ntŏk mpơl bon Rlong Phe nar aơ

Ntil tơm dơi bu nuyh bon lan tâm xă tăm âk lah tơm ca phê đah neh gĕh tăm rlau 5.000 hec ta, ca phê jêh peh gĕh 3  tât 4 tân grăp du hec ta

Âk rnăk bon lan lĕ rvăt béc gơi tŏ dak bư mir jan ba

Bu nuyh bon lan bon N’ting koh rse tơm bum chưn lor ma dôk sŏk play

Trạm y tế xă dơi bu nkra ta bon Nđoh gơi gĕh ntŏk khăm săm nau ji, pă dak si ân ma bu nuyh bon lan

Wâl sam bŭt mẫu giáo Họa Mi, bon Rbŭt dơi nkra têh uĕh, gơi gĕh ntŏk nti sam bŭt ân ma kon se tâm xă

A Trư

1,456
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.