Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô nỗ lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

27/11/2020 09:29 G11T+7

Krông Nô có 20 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có hai dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ là Ê đê và M’nông với tổng dân số gần 7.000 người, cư trú tại 23 bon, buôn trên địa bàn các xã, thị trấn.

Những năm qua, huyện Krông Nô luôn nỗ lực giúp đồng bào DTTS ổn định sản xuất, đời sống... Huyện tích cực triển khai, lồng ghép, kết hợp các nguồn vốn, chương trình, dự án như ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phú, Ðắk Nang, Nam Xuân và Nâm Nung; đề án giảm nghèo tại các bon đặc biệt khó khăn, chương trình tái canh cây cà phê, các chương trình dự án giảm nghèo như 30a, 135... để giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đồng bào DTTS tăng dần, đạt gần 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm...

Ðồng bào DTTS xã Nam Xuân được hỗ trợ giống lúa ST24 để phát triển sản xuất

Thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, đồng bào Dao ở xã Tân Thành đã thực hiện thành công mô hình tái canh cây cà phê

Ðồng bào dân tộc Thái xã Quảng Phú thoát nghèo nhờ mô hình trồng dâu nuôi tằm

Tỷ lệ bon, buôn có 1-2km đường nhựa đạt 100%, giúp đồng bào thuận lợi hơn trong đi lại sản xuất, sinh hoạt

Ðược hỗ trợ vốn vay ưu đãi người dân đầu tư máy móc để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo

Ðời sống ngày càng phát triển, nhiều hộ đồng bào DTTS huyện Krông Nô đã xây dựng nhà cửa khang trang

Y Krăk

1,995
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.