Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô khai thac qơư muôx jul phuôv tsangr ntông nox txir

12/11/2020 09:41 G11T+7

Hênhx Krông Nô muôx yangx 1.000 ha ntông nox txir, hur ntơư chor angr tu yangx 220 ha, angr cinh joanh muôx li 790ha.

Chor shông đhâu, khai thac qơư muôx jul ntơưv đêx angr, phuôz chuô huv, Krông Nô tưz kruôz ntuôl pêx xinhv chok cxuô zangv ntông nox txir hlôngr chor vangx cax phê, phưx txoz, điêux txi tsi jông chia phuôv tsangr cinh têr. Trơưs ntơư ntâu xar sâuv thangx tsangv hênhx tưz uô muôx chor trang trais chok ntông nox txir nto bê ntơưv hênhx xưs li: Sầu riêng, bơ, quýt, txir lưv tsưz, mít, txir thâur… pangz cxiv tsang “côngz bê” trâu txir ntông trôngx qơư. Iz făngz, hênhx tsinhv tox tsongs cui hoaix thangx tsangv chok ntông nox txir; nrar côngz bê logo, nangz côngz bê; sâu ntâuz ntơưr cangz cêv nrar hâur pâuk muôs... chia cxangz ndê grê sanv phâmv, pangz mangx sanv xuât, cangr, til môngl txus Tsangz cxênhx “Iz xar iz sanv phâmv”.

Tangs nro hênhx Krông Nô muôx yangx 1.000 ha ntông nox txir cxuô zangv

Nênhs kôngz xar Nam Đà xangv tsưr ziv, txuôl njil đrul cxuô nganhx cxiv tsang côngz bê tox thêv bơ Trôngz hluôr tơưk

Tsôngv box Chu nhoz jos Choih, xar Đưc Xuyên chok txir quýt ntơưv chor angr tsi muôx đêx chia phuôv tsangr cinh têr

Chok txir lưv tsưz pangz chuôz sis muôv La Thị Tiến (minhx cxưx Langl) nhoz jos Ninh Giang, xar Buôn Chóah sâu lo cxangz 2 jas chok poz cưs

Pux tuz nhuôs zuôr nôngz ntông nox txir huv phuôz chuô, đêx angr ntơưv trôngx qơư chia phuôv tsangr angr chok ntông nox txir

Sanv phâmv txir ntông Krông Nô lo par caz ntơưv “Hôix Caz khư hangx Việt Nam shông 2020” ntơưv đrôngl Gia Nghĩa

Cxuô znagv txir ntông ntơưv hênhx Krông Nô lo lu tem nrar hâur pâuk

Y Krăk

5,790
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.