Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cinh têr xar Nam Đax phuôv tsangr muôx jul

21/02/2019 13:52 G2T+7

Xar Nam Đax (Krông Nô) muôx li 3.050 tsêr haz yangx 12.700 tus nênhs nhoz ntơưv 16 jos. Nhis hnuôr tangs nro xar muôx yangx 5.100 ha angr uô hnox cxuô zangv kôngz chos xưs li cax phê, phưx txoz, bơ, hoa maux cxuô zangv.

Hnôngz nhôngl đhâu, cênhz đrul ntâu chinhr sach pangz ntơưv Têz qơưs, pêx xinhv hur xar trâu saz uô hnox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr. Iz făngz chos kôngz lông, pêx xinhv hur xar tsinhv zus tưv, nhux đăngs haz yênhx châuv cxênhz tus keiz us; thương mais – jix vus phuôv tsangr muôx jul. Zos li chor chuôz zis pluôs đhâu cxuô shông por lênhx txu grêl fênhx đrăngz 3%; sâu fênhx đrăngz lo yangx 33 chơưx nhiax/tus nênhs/shông, luz hnênhx tsôngv box ziv hnuz ziv truôx.

Cêr môngl hur plơưr xar Nam Đax hnuz hnuôr

Cax phê zos ntông chos tsinhv ntơưv xar Nam Đax

Bơ jê hnuôr lo ntâu chuôz zis xair hlôngr cơ câur kôngz chos

Nênhs kôngz xar Nam Đax cxiv tsang Tôv hơp tac chos jâuz an toanx chia phuôv tsangr cinh têr

Hês thôngr cưx đêx đap ưngr txâus nhu câux đêx tsuôk tsuô cxuô zangv ntông chos

Tangs nro xar zus yangx 10.000 tus tsax cxu

Y Sơn

4,002
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.