Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau wăng sa xă Nam Ðà lơ nar lơ hao rgâl

21/02/2019 13:52 G2T+7

Xă Nam Ðà (Krông Nô) gĕh tâm 3.050 r’năk n’hanh lơ 12.700 bu nuyh rêh pah kan ta 16 thôn. Abaơ lam xă gĕh lơ 5.100 hec ta neh dŏng bư mir jan ba tăm ăp ntil tơm gĕh ca phê, tiêu, bơ, ăp ntil tuh vanh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma pah kan kơl bơh Bri dak, bu nuyh bon lan tâm xă mô rlu ndrôih pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa. Bơh đah srih tăm, bu nuyh bon lan tâm xă chiă rong âk ndrôk rpu n’hanh âk rbăn mlâm pêp iăr; nau tăch r’văt drăp ndơ hao uĕh. Yor nĕ, rnoh r’năk o-ach tâm ăp năm lĕ trŭnh 3%; gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan lơ 33 r’keh prăk, nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ đăp mpăn.

Trong hăn tâm klang xă Nam Ðà nar aơ

Ca phê jêng du ntil tơm tăm âk ta xă Nam Ðà

Tơm bơ ăp năm dăch abaơ dơi bu nuyh bon lan ruăh tăm gơi rgâl tơm tăm mhe

Bu nuyh bư mir xă Nam Ðà njêng Ntŏk kan ndrel tăm tơm sa trau gơi hao nau wăng sa

Bong hoch dak dơi bư uĕh gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Lam xă chiă rong gĕh lơ 10.000 r’băn mlâm ndrôk rpu

Y Sơn

4,004
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.