Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kiến Thành lĕ pah kan lôch ăp ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe

12/12/2019 14:15 G12T+7

Tâm 10 năm lĕ lăn, lĕ r’ngôch prăk rêl gĕh sŏk dăn gơi ndâk njêng bon lan mhe ta xă Kiến Thành (Dak R’lâp) gĕh lơ 77 r’me prăk. Tâm nĕ, doanh nghiệp kơl gĕh lơ 1 r’me prăk, kơp lah 1,36% r’noh prăk; bu nuyh bon lan ân nđâp neh, kơl n’hâm suan pah kan kơp dăch tât 15 r’me prăk, kơp lah 18,9% r’noh prăk.

Lam xă abaơ lĕ gĕh 44/64,9 km trong dơi bư jêng trong dak blĭt, trong bê tông n’hanh trong lŭ, kơp lah 67,79%. Xă gĕh 6 wâl sam bŭt, r’noh kon se tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%. Tâm xă abaơ mô hôm gĕh wâl gŭ ndằng ndăng, wâl rơch; R’noh r’năk gĕh wâl gŭ uĕh tĕng nau n’hêl gĕh 94,2%. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm lơ 45 r’keh prăk. Tât abaơ, Kiến Thành gĕh 8/10 thôn dơi kơp lah thôn gĕh nau rêh kloh uĕh; UBBL n’qual kơp xă gĕh nau di kloh uĕh ta nau kan ndâk njêng bon lan mhe 2018. Xă lĕ pah kan lôch 19/19 ăp ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Ăp r’năk bu nuyh bon lan ndâk njêng nau wăng sa bư tĕng nau kan kông nghệ mhe

Dak nglau n'gân dak tâm xă dơi ân gĕh dak tŏ ma ăp ntil tơm tăm tât 3.350 hec ta

Xă abaơ gĕh 10 ntŏk ŭch pah kan ndrel tĕng nau kan 4C (tăm ca phê mô gĕh dŏng dak si) lah gĕh 457 bu nuyh kan ndrel

Ăp ntil tơm dơi bu dŏng tăm, gơi n’sĭt âk đê prăk tâm nau pah kan ta du ntŏk neh bư mir

Xă gĕh 4/5 wâl sam bŭt gưl III kơp di ma bri dak

Nau tăch r’văt drăp – dịch vụ gĕh 15% r’noh tâm nau kan wăng sa

Kon se jê dơi bu ntâp dak si n’jrăng nau ji ta Trạm y tế xă Kiến Thành

Hồ Mai

4,177
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.