Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch r'gâl xă bon lan mhe Ea Pô

14/07/2021 15:10 G7T+7

Xă Ea Pô (Čů Jŭt) gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh bơh mpeh Bắc tât rêh, ndâk njêng nau pah kan tâm nĕ gĕh bu nuyh Thái, Tày, Nùng, Dao,... Ndâk nau kan ndâk njêng bon lan mhe, ntơm bơh Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak, ăp ntŭk kan n'hanh bu nuyh bon lan tâm xă tâm rom gop, tâm kơl n'hâm suan tĕng pah kan.

Yor gĕh nau kơl bơh Bu nuyh bon lan ân đâp neh, ân drăp ndơ ta neh n'hanh kơl prăk rêl ndâk nkra ngih wâl gung trong, nau rêh bon lan tâm xă lĕ gĕh âk nau hao, plăch r'gâl; nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau r'gâl n'hanh hao. Tât abaơ, ăp ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe tâm xă dơi pah kan lôch n'hanh uĕh rlau nau nchră sa ơm; r'noh r'năk o-ach trŭnh hôme 2,7%. Gĕh n'sĭt prăk tâm xă ta nau pah kan gĕh rlau 41 r'keh prăk du năm. Khay 4/2021, xă Ea Pô dơi Ủy ban bon lan n'gor kơp jêng xă bon lan mhe tâm năm 2020.

Trong lăp tâm ka lang xă bon lan mhe Ea Pô abaơ

Gĕh n'sĭt prăk tâm nau pah kan tât lôch năm 2020 rlau 41 r'keh prăk du năm

Nau pah kan tăch - r'văt drăp rlau nar rlau hao, gơi bu nuyh bon lan gĕh ntŭk r'văt ndơ dŏng

R'noh kon se tât năm dơi hăn nti săm bŭt gĕh 100%. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

100% thôn tâm lam xă gĕh wâl rbŭn bon lan

Âk wâl pơk dak dŏng dơi bri dak ndâk nkra, gơi bu nuyh bon lan tŏng dak dŏng ôi mhau

Y Sơn

4,148
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.