Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz xar buôs đriv Đăk Wil

29/12/2017 10:05 G12T+7

Xar buôs đriv Đăk Wil (Chư Jut) muôx chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs Kâuv têz tuôx nhoz, uô nox xưs li Zir, Nungx, Chu, Nduôr…

Kra uô tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, tsôngv box cxuô minhx cxưx côngv saz, uô trơưs côngv têk cênhz trôngx qơư. Txix đăngs jul ntơưv pêx xinhv hur tsês angr, kôngz lông sâuv angr haz pangz cxiv tsang cơ sơv hax tângx, ndêx muôl jêx jos muôx ntâu hlôngr yaz haz ndê trux. Txus nuôr, xar tưz uô lo huv 11 tiêu chir hur tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz. Hur shông 2018, xar sir jul uô tar 2 tiêu chir lus hêx thôngr tsinhz chei – tiêp cânx phap luôx haz cuôr phongx – an ninh.

Tiv lêx shuv xinhz tôt nghiêpx THCS cxuô shông đhâu lo 98%

Tramx y têr lo cxiv tsang yaz zuôr đap ưngr lo jông đuô nhu câux njuôl, khu moz ntơưv pêx xinhv

Jông gâux nhoz xar buôs đriv Đăk Wil

Pêx xinhv môngl lus zôngx ziv sâuv txus cêr zus yưv nhiax, cxưv côngs cxiv tsang

Luz nênhx vangv mênhx, tsôngv box muôx điêux ciênx tu nhuôs jông đuô

Cênhz đrul yưv nhiax txas cxiv tsang cơ sơv vâtx tsât, phong tsox văn hoar, tsôngv box trâu saz phat hui banv săc truênx thôngr

Phưx txoz tưz zos iz hur chor kôngz chos zov chênhr pangz tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs phuôv tsangr cinh têr

H’Mai

5,289
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.