Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rgâl mhe xă bơh pĭt n’har bri Dak Wil

29/12/2017 10:05 G12T+7

Xă bơh pĭt n’har bri Dak Wil (Čư Jŭt) gĕh âk bon lan iê bu nuyh mpeh Bắc tât gŭ rêh, ndâk njêng nau kan tâm ban gĕh bu nyh Tày, Dao, Thái…

Pơk âk nau kan ndâk njêng bon lan mhe, bon lan ăp bu nuyh tâm rom gop, tâm kơl n’hâm soan kan ma ntŏk kan tâm bon lan. Tă bơh nau kơl bơh bu nuyh bon lan ân nđâp neh, tơm tăm neh neh n’hanh ân prăk ndâk nkra wâl trong, nau rêh tâm bon lan gĕh âk ngăn nau uĕh, plăch rgâl mhe, nau rêh bu nuyh bon lan hao uĕh. Tâta abaơ, xă lĕ kan jêh 11 ntil nau kan tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe. Năm 2018, xă nsrôih kan gơi pah kan ân jêh 2 ntil nau kan lah chính trị - ntĭm nti nau way bri dak n’hanh mât uănh đăp mpăn bri bon.

Rnoh kon se jêh nti wâl sam bŭt gưl II ăp năm lĕ lăn gĕh 98%

Trạm y tế dơi ndâk nkra mhe gơi gĕh ntŏk khăm, săm nau ji ân uĕh ma bu nuyh bon lan

Saơ mpơl nau rgâl mhe ta xă bơh pĭt n’har bri Dak Wil

Bu nuyh bon lan luh lăp nơih ngăn ta trong hăn yor khăn păng nơm nchuh prăk, kơl n’hâm soan nkra

Nau rêh hao tay, bon lan gĕh prăk rêl mât rong oh kon ân uĕh

Bơh đah nau kan kơl prăk nkra trong hăn, ngil wâl, nau kan mât mray nau way kal e dơi bon lan dŏng mray uĕh

Tiêu jêng du ntil tơm tăm dơi âk bon lan tăm suy kơl bu nuyh bon lan iê bu nuyh hao nau wăng sa

H’Mai

5,263
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.