Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz thangx tsangv jêx jos

07/11/2019 14:41 G11T+7

Txus nuôr, Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô lo ntâu; ndêx muôl thangx tsangv jêx jos ziv hnuz ziv hlôngr yaz, cêt câur has tângx lo đâux tư uô yaz, khu hlôngr pangz mangx jông đuô nhu câux ntơưv pêx xinhv; tsât lươngs zor zux, y têr haz phuôv tsangr văn hoar ziv hnuz ziv jông đuô...

Chor nênhs pluôs ntâu făngz tangs nro xênhr tsuôs yuôr 13,51%, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs nhoz thangx tsangv jêx jos lo 29,98 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Cêt cuav hu chor pênhr đâux tư tuôx tsuô thangx tsangv jêx jos ntu 2010-2019 jê 92.000 tiv nhiax; pênhr hu ntơưv côngs đôngx hur cxiv tsang jêx jos yaz lo yangx 2.120 tiv nhiax, txir 2,3%. Tangs nro xênhr muôx 16/61 xar lo huv jêx jos yaz; fênhx đrăngz iz xar lo 13,44 tiêu chir/xar. Txus nuôr, tiv lês cêr luôv mox nhex tangs nro xênhr lo 62%; Tiv lês pêx xinhv jêx jos sir zôngv đêx nyaz lo 88,4%...

​​

Tangs nro xênhr muôx 13/13 xar lo 19/19 tiêu chir; tsi yuôr xar tưs lo hur kangz 5 tiêu chir. Shênhv: Xar Nam Dong (Cư Jut) nhis nuôr

Ntơưv ntâu zangv pênhr siz shơư, chor cêr hur plơưr jos, đrăngs lax, môngl thangx tsangv uô nox ziv hnuz ziv lo jông đuô

​​

Tiv lês chuôz zis pluôs minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư zos 38,57% (txu 7,44% so li shông 2014)

​​

Ntu 2014-2020, nganhx pangx tênhz đâux tư jê 300 tiv nhiax uô chor jưs anr pangz pangx tênhz jêx jos

​​

Tangs nro xênhr muôx 396 cơ sơv zor zux, 132 tsêr cơưv lo huv têz qơưs, cxangz 15 cơ sơv zor zux haz 12 tsêr lo huv so li hâur shông 2016

​​

Luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx tưz tâu jông đuô

Hồ Mai

3,984
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.