Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R’gâl mhe nau rêh tâm bon lan

07/11/2019 14:41 G11T+7

Tât abaơ, Nau kan ndâk njêng bon lan mhe tâm lam n’gor lĕ dơi gĕh âk nau pah kan uĕh; nau rêh bon lan lơ nar lơ plăch r’gâm mhe, ngih wâl gung trong hăn tâm bon lan dơi bư uĕh tay; nô nau ntĭm nti sam bŭt, y tế n’hanh hao nau way lơ nar lơ hao…

R’noh r’năk o-ach đah chiêug tâm lam n’gor hôm e 13,51%, r’noh gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan tâm bon lan tât 29,98% r’keh prăk du năm. Nô nau jă dăn prăk nsu bư nau kan tâm bon lan năm 2010 – 2019 dăch tât 92.000 r’me prăk; r’noh prăk dăn kuăl kơl tâm bri bon gơi ndâk njêng bon lan mhe lo 2.120 r’me prăk, gĕh 2,3%. Lam n’gor gĕh 16/61 xă lơp di bon lan mhe; iê ianh ăp xă gĕh 13,44 ntil nau kan du xă. Tât abaơ, r’noh trong nhựa tâm lam n’gor lĕ dơi bri dak bư gĕh 62%; R’noh bu nuyh bon lan tâm bon lan dơi dŏng dak kloh gĕh 88,4%...

​​

Lam n’gor gĕh 13/61 xă gĕh 19/19 ntil nau kan; mô gĕh xă e hŏ gĕh 5 ntil nau Rup: xă Nam Dong (Čư Jút) nar aơ

Tâm r’nglăp ăp ntil prăk bu kơl, âk trong hăn tâm thôn, tâm ndrênh, trong luh hăn bư mir lĕ dơi bri dak bư mhe

​​

R’noh r’năk gĕh nau rêh o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh rêh du ntŏk ntơm kăl e lah 38,57% (trŭnh 7,44% đah năm 2014)

​​

Tâm năm 2014-2020, m’bŭch kan Ðiện dŏng dăch tât 300 r’keh prăk gơi ndâk bư ŭnh điện dŏng tâm bon lan

​​

Lam n’gor gĕh 396 wâl sam bŭt, 132 wâl sam bŭt kơp di nau ntĭm nti tâm bri dak, hao gĕh 15 wâl sam bŭt n’hanh 12 wâl sam bŭt kơp di nau ntĭm nti đah bôk năm 2016

​​

Nau rêh nuih n’hâm, drăp ndơ dŏng bơh bon lan bu nong iê bu nuyh lơ nar lơ hao

Hồ Mai

4,087
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.