Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khởi sắc vùng nông thôn

07/11/2019 14:41 G11T+7

Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực; bộ mặt vùng nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, sửa chữa đáp ứng tốt nhu cầu thiết yếu của người dân; chất lượng giáo dục, y tế và phát triển văn hóa ngày càng được nâng cao...

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh chỉ còn 13,51%, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 29,98 triệu đồng/người/năm. Kết quả huy động các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông thôn giai đoạn 2010-2019 gần 92.000 tỷ đồng; vốn huy động cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới hơn 2.120 tỷ đồng, chiếm 2,3%. Toàn tỉnh có 16/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 13,44 tiêu chí/xã. Đến nay, tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 62%; Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88,4%...

​​

Toàn tỉnh có 13/61 xã đạt 19/19 tiêu chí; không có xã nào dưới 5 tiêu chí. .Ảnh: xã Nam Dong (Cư Jút) hôm nay

Từ nhiều nguồn vốn lồng ghép, các tuyến đường nội thôn, nội đồng, đường vào khu sản xuất nông nghiệp dần được nâng cấp

​​

Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ là 38,57% (giảm 7,44 % so với năm 2014)

​​

Giai đoạn 2014-2020, ngành Điện đầu tư gần 300 tỷ đồng thực hiện các dự án cấp điện nông thôn

​​

Toàn tỉnh có 396 cơ sở giáo dục, 132 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 15 cơ sở giáo dục và 12 trường chuẩn so với đầu năm 2016

​​

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt

Hồ Mai

3,995
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.