Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hơx tac xar cxangz nzir tinhr liên cêt uô nox, cxangz nde grê sanv phâmv

03/12/2020 10:06 G12T+7

Xar Quảng Sơn (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 4 Hơx tac xar (HTX) sanv xuât, uô langx luôv hur făngz kôngz lông xưs li chok jâuz kos, yuôx, chok jâuz zus cangz…

Đrul pangz nhangx xangv haz cangr shênhv phuôz chuô huv ntơưv trôngx qơư, chor HTX tưz zos “pangl nhov” trâu thanhx viên hlang đhâu yeiz pluôs, nde trux hur phuôv tsangr cinh têr. HTX pangz chor thanhx viên txangr njiz jông đuô khoa hocx cir thuôx, tsưr ziv tsov cưv uô nox trơưs făngz khai thac muôx kangz hâu chor angr, cxangz nde năng suât, grê sanv phâmv, uô muôx qơư zuôr muôx grê truôx đuô…

HTX muôz chor nôngz yaz lus uô nox, uô luôv ntâu zangv đuô

Chor thanhx viên phat hui saz ntêr, gruôl cơưv shuv, muôx saz ndê trux hlang đhâu pluôl

HTX pangz nôngz, chuôz shênhx trâu thanhx viên txov nhev txus thâuv sâu kôngz haz muôs sanv phâmv

Uô trơưs khoa hocx cir thuôx tu, cxangz ndê grê sanv xuât sâuv iz thangx angr lo zov chênhr

Zos thanhx viên ntơưv HTX, ntâu nênhs kôngz tsơưs cxơưx pôngz grê, qơư muôs sanv phâmv uô kangz sâu

Chor sanv phâmv ntơưv HTX Nông nghiệp - Dược liệu Thịnh Phát nhoz Quảng Sơn (Đăk Glong) lo côngs nhênhx bê, uô muôx qơư njênhk đuô trâu kruô thâuv xair zuôr

H’Mai

1,795
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.