Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis nênhs Kôngz xar Trươngx Xuân trâu saz cxuôv yeiz txu pluôs

04/07/2019 10:01 G7T+7

Hôis nênhs Kôngz xar Trươngx Xuân (Đăk Song) nhis nuôr muôx 16 chi hôis đrul 899 hôis viên.

Nôngz nhôngl đhâu, Hôis nênhs Kôngz xar tưz cênhz đrul cxuô nganhx tsưc năng trâu saz pangz hôis viên xưs li: krê ntâu lơp cơưv nghêx, shuv cir thux tu kôngz, zus tsax; tos điêux ciêns tsuô hôis viên txaik pênhr chia phuôv tsangr cinh têr; kra uô ntâu mô hinhx zus keiz, buô têz lai, yik haz mô hinhx caiv tox cax phê, sâux riêng, chos jâuz zus cangz, chos ntông đangz… Puv hâux lưv uô tsinhz tas, chor hôis viên haz pêx xinhv cuz saz lus uô trơưs. Ntâu chuôz zis, uô kangz is luz six lo hôix pangz, tưz bluô nux, hlang đhâu pluôs. Luz nênhx ntơưv chor hôis viên tưz xưs li pêx xinhv sâuv thangx tsangv tangz tov uô nênhx ziv hnuz ziv truôx đuô.

​​​​​​​

Hôis viên Hôis nênhs Kôngz jos Boong Ding sâu bê yưv nhiax, tsês angr chia uô cêr môngl lus jêx jos

​​​​​​​​​​​

Chor hôis viên Chi hôis nênhs kôngz cênhz pux tuz nhuôs jos Jâng Plây 3 tưz yưv nhiax uô 1 km cêr pangx tênhz tơưk puv cêr an ninh

​​​​​​​

Chor hôis viên ndil seiz, cơưv shuv tsưr ziv tu phưx txoz sâuv thangx tsangv xar

​​​​​​​​​​​

Uô kangz lo cơưv shuv, tsôngv box M’nông jos Bu N’Jang ntur cax phê lâul chia caiv tox vangx cax phê zos txuôl njil

​​​​​​​

Hôis nênhs Kôngz xar uô mô hinhx chos 20 ha jâuz zus cangz sâuv thangx tsangv xar

​​​​​​​​​​​

Hôis viên pluôs lo pangz yik nôngz chia zus phuôv tsangr chuôz thênhx

A Trư

1,004
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.