Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hanhx đôngs viv côngs đôngx, chox lov jêv tuôx txus tsuô pêx xinhv

22/11/2018 10:22 G11T+7

Txix hâur shông txus nuôr, Hôis Chưr thâps đov (CTĐ) xênhr phat hui vai tsox, zos qox tuôv tsuô chor car nhân, đơn vix, joanh nghiêps hur haz tov đrâu xênhr chia uô trơưs tsangz cxênhx hanhx đôngs viv côngs đôngx.

Ntâu tsangz cxênhx an sinh tsôngv langx til lus txus nênhs pluôs, minhx cxưx nênhs tsơưs, chuôz zis chinhr sach… lo kra uô xưs li puz nux cxuô jas lêr, tsaz; puz khâuz ndơưk, chuôz zênhx cơưv shuv tsuô shuv xinhz; cênhz đrul ntâu đơn vix tsov cưv njuôl khu moz thangx tsangv nhoz tuz nhoz đêz; cxiv tsang tsêr nox mor siz hluz; kruôz hu tso nyangr nhân đaos… Hur 9 hli hâur shông, đhâu chor hoatx đôngs ntơưv Hôis CTĐ xênhr tưz pangz lo jê  171.000 lênhx nênhs sir zôngv.

9 hli hâur shông, Hôis CTĐ xênhr kruôz hu lo 38 pangz tưx thiêns tuôx yangv, puz jê 11.000 poz nux tsuô chuôz zis pluôs sâuv thangx tsangv xênhr

Hôis CTĐ zos qox tuôv, kror qơư nhân đaos tsuô nênhs pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

Hôis CTĐ xênhr đrul Hôis CTĐ Viêtx Nam ntơưv đrôngl HCM puz nangz ntơưr tsuô nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs hênhx Krông Nô

Nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs lov jêv ntưl thâuv lo nhênhx mov xur cheix ntux noz zos Hôis CTĐ xênhr kruôz hu

Hôis CTĐ cxuô cxênhx cênhz 10 pangz cưs yuôx ntơưv đrôngl HCM tuôx njuôl khu, pangz yuôx tsuô jê 5.000 lênhx nênhs muôx moz pluôs

Chor nux chox lov jêv, siz pangz đơưk txov nhev tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz tuz nhoz đêz

Mẫn Doanh

2,333
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.