Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pah kan yor ma bri bon, ndjôt nau m’ak ân ma bu nuyh o-ach

22/11/2018 10:22 G11T+7

Ntơm bôk năm tât abaơ, Hội Chữ thập đỏ n’gor mô rlu hao tâm nau pah kan, bư jêng ntŏk tâm rnglăp ăp bu nuyh, ntŏk kan, doanh nghiệp tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor gơi pah kan ntil nau kan kơl bri bon.

Âk ntil nau kan kơl nau rêh tâm bri bon dơi tât ma bu nuyh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh, rnăk gĕh n’hâm soan ma bri dak… dơi ndâk kan tâm ban lah gĕh ân ndơ ta mông rbŭn, têt; ân kho ao, ndu ndơ dŏng nti sam bŭt ân ma kon se; pah kan ndrel ma ăp ntŏk kan pơk tâ khăm săm nau ji ân ma bu nuyh bon lan tâm ntŏk ngai; pơk wâl n’gôn piăng bư trau ân ma bu nuyh gĕh nau ji; jă đă bu nuyh bon lan kơl ân dak m’ham… Tâm 9 khay bôk năm, tă bơh ăp ntil nau pah kan bơh Hội Chữ thập đỏ n’gor lĕ kơl gĕh dăch tât 171.000 bu nuyh.

9 khay bôk năm, Hội Chữ thập đỏ n’gor lĕ jă đă 38 phung kan kơl bri bon tât hăn khâl, ân dăch tât 11.000 ntil ndơ ma rnăk gĕh nau rêh o-ach tâm lam n’gor

Hội Chữ thập đỏ jêng ntŏk tâm rnglăp, ntŏk kơl bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, kơl bon lan bu nong iê bu nuyh

Hội Chữ thập đỏ n’gor kan ndrel ma Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ta bon têh Hồ Chí Minh ân kak tap ma kon se bu nong iê bu nuyh ta n’qual Krông Nô

Kon se bu nong iê bu nuyh m’ak dơi bu ân môk yan bri sit puh yor Hội Chữ thập đỏ n’gor dăn ân

Hội Chữ thập đỏ ăp ntŏk kan ndrel ma 10 phung kan bư nai dak si tât ta Bon têh Hồ Chí Minh khăm nau ji, pă nđâp dak si ân dăch tât 5.000 bu nuyh ji gĕh nau rêh o-ach

Ăp ntil ndơ ân aơ ndơp âk ngăn nau m’ak, tâm pă nau jêr zŏk ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh tâm ntŏk ngai

Mẫn Doanh

2,657
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.