Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray “ntŭk” nau way ơm Bu Nong

17/12/2020 10:02 G12T+7

Bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) jêng ntŭk rêh ntơm kăl e bơh bu nuyh Bu Nong n’hanh jêng ntŭk gĕh âk nau way ơm dŭt ma uĕh.

Ntơm bơh kăl e bu nuyh Bu Nong bon Pi Nao hao ndư n’hanh lĕ nuih n’hâm tâm kơl mât mray, hao dŏng uĕh ăp ntil nau kh’lay nau way ơm. Abaơ, tâm bon hôm gĕh âk oh nur bu ur blau vâng tanh, n’hanh ndâk njêng ntŭk kan ndrel vâng tanh; bŭt ao nchoh mbăn kăl e dơi khăn păng uănh kh’lay, mât mray; phung tŭr chĭng, goh goong dơi ndâk pah kan; ăp ntil nau bư brah lah yang bon lan dơi mât mray; trau sa kơt kăl e dơi bu dŏng sa ôi mhau… Tâm nĕ ăp ntil nau way uĕh tâm nau rêh bơh bu nuyh Bu Nong tâm r’năk dơi bu nuyh bon lan mât mray, hao dŏng uĕh tâm nau rêh.

Bu ur Bu Nong bon Pi Nao lĕ nuih n’hâm mât mray nau way vâng tanh

Ăp ntil bŭt ao gĕh nkra bơh Ntŭk kan ndrel vâng tanh bon Pi Nao dơi bu r’nglăp, mbơh hưn ta ăp ntil nau pah kan nau way

Bu nuyh Bu Nong bon Pi Nao bư brah lah yang kơt kăl e

Druh ndăm Bu Nong bon Pi Nao tŭr chĭng ta nar rbŭn bư brah

Nau way ơm uĕh tâm nau rêh dơi ăp bu nuyh bon lan mât mray, hao dŏng

Bu nuyh Bu Nong mât mray ăp ntil ndơ uh

H’Mai

1,519
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.