Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ea Pô sir jul uô tar xar jêx jos yaz hur shông 2020

06/12/2018 14:29 G12T+7

Xar Ea Pô (Cư Jut) muôx angr đangr 9.931 ha, tuôz nênhs muôx yangx 12.290 lênhx, hur ntơư muôx 64% zos minhx cxưx nênhs tsơưs.

Uô kangz yangx 7 shông kra uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô tar 13/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz uô tar xưs li y têr, thuiv lơis, an ninh tsâts tưs xar hôis, văn hoar, pangx tênhz, thu nhâps... Zos li, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz tưz ndê trux, sâu fênhx đrăngz lo yangx 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; chuôz zis pluôs tsuôs yuôr 13,3%… Txix nuôr txus shông 2020, xar tox tsongs cxiv tsang haz uô tar mux tiêu môngl txus xar jêx jos yaz.

Hôis trươngx cxuô luz jos sâuv thangx tsangv xar lo cxiv tsang đangr pho, đap ưngr nhu câux sinh hoatx ntơưv pêx xinhv

Pêx xinhv jos Hơpx Thanhx cxưv nhiax cênhz Têz qơưs uô tar cêr mox nhex jêx jos

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Ea Pô lo tu đăngs jul bâuv thêv bov hiêmv y têr

Pangs đêx lo đâux tư khu, muôx txâuk đêx tsuôk tsuô cxuô zangv kôngz ntơưv pêx xinhv

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 30 chơưx nhiax/shông

Iz făngz chos kôngz, pêx xinhv tsinhv trâu saz zus nhux đangs chia hlang pluôs truôx đrênhk

Chor nhuôs hur shông môngl cơưv lo 100%

Y Krăk

4,654
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.