Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ea Pô nsrôih pah kan ân jêh ndâk njêng xă bri bon mhe tâm năm 2020

06/12/2018 14:29 G12T+7

Xă Ea Pô (Čư Jŭt) huy lơ 9.931 hec ta, r’noh bu nuyh rêh lơ 12.290 rbăn bu nuyh; tâm nĕ gĕh 64% bu nuyh bon lan bu nong iê nuyh.

Jêh lơ 7 năm ndâk Nau kan ndâk njêng bri bon mhe, tât abaơ xă lĕ pah kan jêh 13/19 ntil nau kan. Tâm nĕ, ăp ntil nau kan jêr lĕ dơi jêh bư kan gĕh y tế, nglau dak bong dak hoch, nau kan mât uănh đăp mpăn nau rêh tâm bon lan, nau way, ŭnh điện dŏng, prăk n’sĭt tâm nau pah kan… Yor nĕ, nau rêh gĕh drăp ndơ dŏng, nau rêh tâm nuih n’hâm bu nuyh bon lan lơ nar lơ hao, gĕh n’sĭt prăk du he bu nuyh kan lơ 30 r’keh prăk du năm; r’noh o-ach trŭnh hôm e 13,3%... Ntơm abaơ tât năm 2020, xă nchŭn n’hâm soan ndâk njêng n’hanh pah kan ân jêng xă bon lan mhe.

Wâl rbŭn thôn tâm lam xă dơi bư têh uĕh, gơi gĕh ntŏk rbŭn pâl ân ma bu nuyh bon lan

Bu nuyh bon lan thôn Hợp Thành kơl prăk n’hanh ma Bri dak lĕ bư jêh trong bê tông hăn tâm thôn

Bu nuyh bon lan bu nong iĕ nuyh ta xă Ea Pô dơi răk mray n’hâm soan săk jăn đah sam bŭt N’kar săk y tế

Nglau dak dơi bu bât bư tay ân uĕh, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm ma bu nuyh bon lan

Gĕh n’sĭt prăk du he bu nuyh kan lơ 30 r’keh prăk du năm

Bơh đah srih tăm, bu nuyh bon lan nsrôih chiă rong tay ndrôk gơi nklaih nau rêh nâp k’nơm

R’noh kon se tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%

Y Krăk

4,665
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.