Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đưc Xuyên trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz

28/06/2018 10:26 G6T+7

Xar Đưc Xuyên (Krông Nô) muôx 7 luz jos đrul 980 tsêr, 3.884 tus nênhs; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs muôx jê 10%.

Lo pangz ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư, Đangv bôs, chinhr cuênx haz pêx xinhv hur xar tưz muôx ntâu đăngs jul cxiv tsang jêx jos yaz. Txus nuôr, xar tư uô lo 11 tiêu chir lus cxiv tsang jêx jos yaz. Shông 2018, xar sir jul cuôs uô tar cxang 4 tiêu chir: Cêr môngl lus; Tsêr cơưv; Môi trươngx haz an toanx thưx phâmv; Cuôr phongx an ninh. Xar sir jul uô tar cxiv tsang jêx jos yaz tsuô shông 2010.

Tangs nro xar muôx yangx 9.840 ha angr uô nox chos cax phê, blêx lax, poz cưs…

Tsôngv box Chu nhoz jos Choih chos ntông nox txir li cam, cuit, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz… chia sâu cxangz nhiax txas

Muôz mair lus uô kông lông nông nghiêps

Tramx grul, cưx đêx lo đâux tư chia muôx tsâus đêx tsuôs cxuô zangv kông

Tsêr cơưv lo đâux tư, 100% tuz nhuôs hur shông lo môngl cơưv

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 30 chơưx nhiax/tus nênhs/shông 2017; ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz muôx nhiax cxiv tsang tsêr đangr pho

Minh Huyền

3,022
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.