Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðức Xuyên nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

28/06/2018 10:26 G6T+7

Xă Ðức Xuyên (Krông Nô) gĕh 7 thôn, bon đah 980 rnăk, 3.884 bu nuyh; tâm nĕ bu nong iê bu nuyh dăch tât 10%.

Dơi kơl bơh ăp ntŏk kan ma bu nuyh bon lan, Ðảng bộ, ntŏk kan ma bon lan n’hanh bu nuyh bon lan tâm xă lĕ gĕh âk ntil nau nsrôih ndâk njêng bon lan mhe. Tât abaơ, xă lĕ gĕh kan 11 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe. Năm 2018, xă nsrôih kan gơi gĕh kan tay 4 ntil nau kan: Nkra trong rdeh hăn; Nkra wâl sam bŭt; Răk mray kloh uĕh ntŏk gŭ rêh n’hanh mô ân gĕh nô nau khih ndu ndơ sa; Mât uănh đăp mpăn bri bon. Xă nsrôih pah kan gơi bư ân jêh nau kan ndâk njêng bon lan mhe tâm năm 2020.

Lam xă gĕh rlau 9.840 hec ta neh bư mir jan ba tăm ca phê, ba lŏ, mbo…

Bu nuyh Dao ta bon Choih tăm tơm sa play dah lah cam, quýt, play ntô dŭng… gơi gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Dŏng rdeh kai neh tâm nau pah kan bư mir jan ba

Ntŏk pom, bong hoch dak dơi nkra gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Wâl sam bŭt dơi ndâk nkra, 100% oh kon bu nuyh bon lan dơi hăn nti sam bŭt

Gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan tât 30 rkeh prăk du huê du năm 2017; âk rnăk lĕ ndâk nkra ngih wâl têh uĕh

Minh Huyền

2,554
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.