Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đưc Minh trâu saz uô tar mux tiêu cxiv tsang jêx jos yaz

10/11/2016 14:58 G11T+7

Nôngz nhôngs đhâu, lo zov chênhr, pangz ntơưv Đangv, Têz qơưs, cxuô cxênhx chinhr cuênx đrul côngv têk pangz ntơưv pêx xinhv, xar Đưc Minh (Đăk Mil) tưz uô tar 16/19 tiêu chir hur Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz.

Đhâu ntơư, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv ndi trux, ndêx muôs jêx jos muôx ntâu hlôngr yaz. Nhis nuôr, xar tangz tov cxiz chênhr cxuô pênhr đangs jus, sir zôngv muôx nux grê pênhr têz qơưs haz pêx xinhv yưv chia uô tar 3 tiêu chir yuôr zos  cơ sơv vâts tsât văn hoar, zos thôngs jêx jos haz y têr.

Xar tưz uô tar tsangz cxênhx phôv câps zor zux cxênhx I

Jos Thanh Lâm lo 19/19 tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz

Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 40 chơưx nhiax/shông

Jix vux langx luôv, muôs zuôr sâuv thangx tsangv xar ziv hnuz ziv phuôv tsangr

Xar tangz tov hu grul cxuô pênhr đangs jul chia cxiv tsang tar tiêu chir lus y têr haz zos thôngs hur shông 2016

Hôix trươngx jos Xuân Sơn tangz tov ntu uô tar tiêu chir cơ sơv vâts tsât vâts tsât

Y Sơn

830
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.