Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đồng bào xã Quảng Tín đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

05/12/2019 10:32 G12T+7

Xã Quảng Tín (Đắk R’lấp) có gần 2.500 hộ, 10.500 khẩu. Toàn xã có 10 thôn, 4 bon với 15 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, có hơn 17% người M’nông; người Hoa chiếm gần 7,5%...

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2019 (nay là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh) được triển khai trong trên địa bàn xã với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả tích cực. Tại các khu dân cư đã xây dựng được các mô hình tự quản về giữ gìn nếp sống văn hóa; các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng mối đại đoàn kết trong thôn, bon; nhân rộng mô hình dân vận khéo; tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp… Hiện nay, 14/14 thôn, bon đã có quy ước; 1.805 hộ đạt chuẩn văn hóa (72,3%); 1.140 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền (46%); 11/14 thôn, bon văn hóa (78%)…

Bằng hình thức cho các hộ nghèo và cận nghèo vay vốn, đổi công ở các thôn, bon đã giúp hơn 10 hộ thoát nghèo trong năm nay

Đồng bào trên địa bàn xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) tích cực giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc

Hộ đồng bào nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết

Toàn xã đã xóa xong nhà tạm, nhà dột nát

Năm 2019 có 79 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, chiếm 7,4%

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 45 triệu đồng/người/năm

H’ Mai

4,016
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.