Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box jos 10, xar Đăk N’Drot trâuz saz hur uô nox uô hâuk

24/11/2016 15:11 G11T+7

Jos 10, xar Ðăk N’Drot (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 100 ntâu tsêr, yangx 470 tus nênhs, tiv zix mas zos nênhs kâuv têz tuôx nhoz.

Nôngz nhôngl đhâu, jos 10 tưz lo cxuô cxênhx, cxuô nganhx zov chênhr đâux tư uô cêr bê tông, pangx tênhz tơưk, thangx tsangv uô nox sâuv 300 ha…, pangz pêx xinhv muôx điêux ciêns zôngx ziv chia trâu saz uô nox uô hâuk mas ntâu ziv tưz phuôv tsangr chuôz thênhx truôx đrênhk, sâu ziv hnuz ziv lo ntâu. Luz nênhx ntơưv cxuô tsôngv box Chu, Nungx, Zir, Nduôr… nhoz jos 10 tưz muôx ntâu hlôngr yaz. Yangx 90%  chuôz zis muôx tsêr truôx khor nhoz, sâu fênhx đrăngz lo truôx 20 ntâu chơưx nhiax/tus nênhs/shông…

Tsôngv box phuôv tsangr chor angr chos phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl

70 ntâu ha cax phê tangz tov lo pêx xinhv tox tsongs sâu

Nênhs Zir zuôr mair moc lus pangz uô nox

Ntâu chuôz zis nênhs Nungx zov chênhr phuôv tsangr zus tsax cxu

Pêx xinhv sir zôngv angr iz puôk ndik tsêr chia chos jâuz hur saz, chia lo nox

Trâu saz uô nox uô hâuk, ntâu chuôz zis uô lo vangx tsêr đangr pho

Sâu lo truôx, ntâu ziv minhx cxưx nênhs tsơưs muôx điêux ciêns tu tuz nhuôs

A Trư - Bình Nhi

673
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.