Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Môngz Nâm So Ni sir jul hlang đhâu pluôl

22/07/2021 10:20 G7T+7

Nâm So Ni thuôx jos 4, xar Đăk Som (Đăk Glong) zos iz hur chor thangx tsangv txov nhev tiv zix. Ntơưv plơưr xar tsuv môngl jê 20km cêr angr li môngl txus.

Tangs nro jos muôx 102 tsêr, 650 lênhx nênhs, tiv zix zos nênhs Môngz Kâuv têz tuôx nhoz. Zos tsi tâu muôx pangx tênhz mas cxuô luz tsêr tơưk năng lươngs gâux nuz chia pangz mangx sinh hoax chuôz zis. Trâu saz hlang đhâu txov nhev, tsôngv Môngz ntơưv nuôr trâu saz uô nox, hlôngr xangr hur uô nox chia uô kôngz lông muôx kangz hâu, hlôngr yaz luz nênhx…

Tsôngv box Môngz sir zôngv chor angr nhoz kêl chia chok blêx lax

Cax phê zos kôngz chok tsinhv tsôngv box Môngz ntơưv nuôr, năng suât 2-2,5 tênhr/ha

Pêx xinhv tu zus keiz us, chia chuôz zis lo nox

Nênhs lâul jur tuz nhuôs chia chor hluôs môngl uô têz

Ntâu chuôz zis nênhs Môngz tưz zov chênhr chia tuz nhuôs môngl cơưv cxix cxuô

Cêr hur plơưr jos tưz lo luôv mox nhex

Mẫn Doanh

1,208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.