Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Mas sâu lo cxangz nhiax cxas ntơưv văn hoar truênx thôngr

11/07/2019 14:17 G7T+7

Chor net văn hoar truênx thôngr jông hur saz xangr, cxuô zangv nox hâuk, uô kôngz lông… lo tsôngv box Mas xar Đăk Nia (Gia Nghiar) seiz hluz, tuôr tsês.

Txix li văn hoar truênx thôngr, nênhs Mas ntơưv nuôr tsinhv pâuz phat hui, khai thac, sangr tos, uô lo sanv phâmv văn hoar chia sâu lo cxangz nhiax, phuôv tsangr luz nênhx. Ntâu chuôz zis nênhs Mas uô chơưr cxuôr pangz tsuô nhu câux sangx siv ntơưv pêx xinhv. Tsôngv box Mas tsinhv sâu lo cxangz nhiax ntơưv nghêx haz cxuô zangv chuôz zênhx xưs li cơưv, vangz, tơưz… Ntâu chuôz zis uô mor trăngx-grax chi muôs trơưs ntơưr zuôr hangx nox yôngz, nox ntơưv tsêr, lêr zov chênhr ntơưv cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv…

Muôv H’Binhx (sangz lâux), Thơưx Tuv hơpx tac ntul ntâuz txaix xar Đăk Nia muôx cxangz nhiax txix 4-5 chơưx nhiax/hli ntơưv nghêx ntul ntâuz txaix

​​​​

Muôv H’Thuir Yem nhoz jos Bu Sôp bangx tơưr ntông hangr jôngr chia uô xangz chơưr cxuôr

Chơưr cxuôr truênx thôngr lo nênhs Mas xar Đăk Nia par caz muôs

​​​​​

Nênhs Mas xar Đăk Nia tsinhv muôz bê chơưr cxuôr ntơưv zus khangr kra sâuv ntâu trang web, mangs tsôngv langx…

Txir nênhx Mas haz cxuô zangv chuôz zênhx trơưs ntơưr zuôr hangx

​​​​

Nghêx uô cxuô zangv nox truênx thôngr minhx cxưx xưs li mor trăngx-grax chi trơưs ntơưr zuôr hangx ntơưv cxuô minhx cxưx tưz muôx ntâu ntơưv ntâu hnuz jê nuôr

Mẫn Doanh

2,461
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.