Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Mạ gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau kan tă bơh nau way ntơm kăl e

11/07/2019 14:17 G7T+7

Ăp ntil nau way uĕh ntơm kăl e tâm nuih n’hâm, ndơ ngêt sa, nau pah kan bư mir jan ba… dơi bu nuyh Mạ xă Dak Nia (Gia Nghĩa) đup gưt, mât mray.

Ntơm bơh nau way ntơm kăl e, bu nuyh Mạ ta aơ lĕ gĭt n’hao, dŏng, mĭn njêng, bư ăp ntil ndơ dŏng tâm nau way gơi n’hao tay prăk n’sĭt tâm nau kan, hao uĕh nau rêh. Âk r’năk bu nuyh Mạ n’gon ndrănh yăng gơi tăch ân ma bu nuyh ăp ntŏk tâm bon lan r’văt. Bu ka lô Mạ gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau kan yor tanh nir, dông, drông, pam nhŭp ka… Âk r’năk way bư mbêt prung – poăch ndông bu đă bư ta ăp tâ tâm nsông ur sai, rbŭn tâm r’năk, ăp nar rbŭn kh’lay bơh ăp bu nong tâm lam xă…

Yuh H’Bình (bơh chiau ti), Kô ranh Ntŏk vâng tanh ndrel xă Dak Nia n’sĭt tay ntơm 4 – 5 r’keh prăk du khay tă bơh nau kan vâng tanh

​​​​

Yuh H’Thúy Yem ta bon Bu Sôp rơm nchop tơm si bri gơi bư njrui n’gon ndrănh yăng

Ndrănh yăng kơt kăl e dơi bu nuyh Mạ xă Dak Nia mpơl tăch ân bu r’văt

​​​​​

Bu nuyh Mạ xă Dak Nia bư ndơ gơi bu gĭt ntil ndrănh yăng dơi n’gon tâm r’năk ta ăp trang web, mạng xã hội…

Bu ka lô Mạ tanh ăp ntil ndơ dŏng yor bu năch đă tanh

​​​​

Nau kan bư ăp ntil ndơ sa kơt kăl e gĕh mbêt prung – poăch ndông yor bu đă bư bơh ăp bu nong jêng ndơ sa dơi âk bu ŭch r’văt sa ta ăp năm dăch abaơ

Mẫn Doanh

2,460
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.