Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Bu Nong xă Dak R’tih nsrôih ndâk njêng nau rêh mhe

19/09/2019 10:23 G9T+7

Xă Dak R’tih (Tuy Ðức) gĕh 2.510 r’năk, 10.872 bu nuyh; bu nuyh Bu Nong rêh âk dăch tât 45%.

Abaơ, bơh đah tăm ba lŏ, ăp ntil tơm tăm gleh nar ba bă, bu nuyh bon lan tăm tay gĕh dăch tât 6.000 hec ta tơm kông nghiệp tâm ban gĕh ca phê, kao su, điều, tiêu, măc ka, play krŏch rse, tơm sa play… Bơh đah nĕ, ăp ntil nau kan chiă rong mpô mpa gĕh ndrôk, rpu, be hao âk lơ 1.000 mlâm. Tâm r’nglăp ăp ntil nau kan, ndơ kan bư trŭnh nau o-ach, xă lĕ kơl ăp ntil tơm tăm, mpô mpa rong, phân sui, bư trong hăn, bong dak hoch… suy kơl bon lan hao nau bư mir jan ba.

Tĕng nau Pah kan 30a năm 2019, xă lĕ pă 12.855 tơm tăm ân ma r’năk o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh

Tâm yan bri mih, bu ur Bu Nong dơn pah kan ăp ntil nau kan ôi mhau tă bơh doanh nghiệp gơi joi n'sĭt tay prăk rêl tâm r’năk

Nsrôih pah kan n’sĭt ntơm 200-300 r’keh prăk du năm, âk r’năk bu nuyh Bu Nong ta bon Bu M’lanh B lĕ hao klaih nau rêh o-ach, ndâk bư ngih wâl têh uĕh

Bu nuyh Bu Nong ta aơ treng uănh, ân oh mon kon sau dơi hăn nti sam bŭt

Nau rêh lơ nar lơ hao, bu ur Bu Nong gĕh prăk rêl têm nkrem mât rong oh kon ân uĕh

Hồ Mai

5,872
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.