Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Bu Nong lĕ nuih n’hâm mât mray uĕh lăng nau rêh tâm r’năk sa

24/06/2021 10:30 G6T+7

Ndrel ma nau hao ăp ntŭk tâm bon lan, ăp r’năk bu nuyh Bu Nong tâm lam n’gor gĕh âk nau plăch r’gâl tâm nau lâm lơi nau tâm nsông ur sai e hŏ tât năm; ăp ntil nau way mô di, nau pah kan mô uĕh, tâm dông ur sai n’hanh tâm r’năk sa…

Ur sai bu nuyh bu nong nsrôih pah kan bư mir jan ba, ntĭm sơm oh kon, ndâk njêng r’năk sa gĕh nau rêh đăp mpăn. Abaơ, nau way “me mbő deh kon tĕng kơt nô nau pah kan” mô hôm gĕh, nô nau tâm nsông ur sai e hŏ tât năm hôm iê, âk r’năk gĕh nau ngêt sa kloh uĕh, pah kan uĕh ntil nau kan r’năk sa “5 ntil nau mô dơi pah kan, 3 ntil nau kan uĕh”. Ăp ntil nau way uĕh tâm nau rêh dơi mât uĕh tâm nĕ gĕh nau kan kah gĭt n’hâm suan me mbő, u che; ur sai tâm rŏng; ăp bu nuyh tâm r’năk sa gĭt tâm kơl, mbơh hưn nô nau pah kan… Yor nĕ, sâm kơl ndâk njêng r’năk sa đăp mpăn, n’hao r’noh r’năk gĕh nau rêh kloh uĕh ta ăp bon lan Bu Nong.

Bu ur Bu Nong rŏng ŭch, mât mray oh kon rlau nar rlau uĕh

Nau ntĭm nti oh kon bu nuyh bon lan rlau nar rlau dơi bu nuyh bon lan uănh kh’lay

Kon se Bu Nong bêch ta tơh me ndrel ma nau rŏng ŭch bơh me păng nơm

Ăp bu nuyh tâm r’năk tâm kơl n’hâm suan, mât mray r’năk gĕh nau rêh rlau nar rlau hao

Ur sai bu nuyh Bu Nong rêh đăp mpăn ndrel ma kon sau

… n’hanh mât mray uĕh nau way tâm nau rêh ôi mhau

Mẫn Doanh

3,442
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.