Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box M’nông jos Pi Nao côngv saz cxiv tsang nênhx yaz

19/04/2018 13:48 G4T+7

Zos Pi Nao, xar Nhân Ðaox (Ðăk R’lâp) muôx 95 tsêr, 420 tus nênhs; hur ntơư nênhs M’nông txir 98%. Đrul pangz ntơưv cxuô cxênhx, chinhr cuênx trôngx qơư, tsôngv box ntơưv nuôr tưz los six trâu saz, zov chênhr cơưv shuv cir thuôx, đâux tư uô nox uô hâuk, cxangz nzir năng suât kôngz lông, tsax zus.

Nhis nuôr, jos yuôr 20 tsêr pluôs, nhangx xangv kangz shông txu txix 5 -7 tsêr. Jos Pi Nao tưz cxiv tsang pangz côngx chiêng. luz nênhx ntơưv pêx xinhv hur jos ziv hnuz ziv ndê trux, tsôngv box ziv hnuz ziv côngv saz cxiv tsang nênhx yaz.

Chor chuôz zis lo kra tsưr ziv tu cax phê hâur cheix lus nangs

Pêx xinhv lo sir zôngv đêx nyaz

Chor nhuôs hur shông môngl cơưv lo 100%

Pangz côngx chiêng ntơưv jos tsinhr môngl côngv cxuô hoatx đôngx lêr hôix hur haz tov đrâu xênhr

Ntâu chuôz zis M’nôngz trâu saz tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix lâul

Hôix trươngx jos kror lo khu chia pêx xinhv muôx qơư uô si, cơưv chei

Cêr plơưr jos hur saz si

Y Sơn

1,966
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.