Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Bu Nong bon Pi Nao tâm rnglăp ndâk njêng nau rêh mhe

19/04/2018 13:48 G4T+7

Bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) gĕh 95 rnăk, 420 bu nuyh; tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 98%. Bơh đah nau sâm kơl ăp ntŏk kan, phung kan tâm bon lan, bu nuyh bon lan tâm bon mô rlu nsrôih kan, uănh kh’lay nau nti kĩ thuật, rvăt ndu ndơ dŏng pah kan gơi gĕh n’sĭt âk ndơ gĕh tăm, mpô pa rong.

Abaơ, bon hôm 20 rnăk o-ach, nchră kan tât lôch năm ntrŭnh ntơm 5 – 7 rnăk o-ach. Bon Pi Nao lĕ ndâk njêng du phung tur chĭng goh goong. Nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau rgâl mhe, bu nuyh bon lan rlau nar rlau n’hao nau mĭn tâm rnglăp ndâk njêng bon lan mhe.

Ăp rnăk bu nuyh bon lan dơi bu ntĭm nau kan răk chăm tơm ca phê bôk yam bri mih

Bu nuyh bon lan dơi dŏng dak kloh

Rnoh kon se tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%

Phung tur chĭng goh goong tâm bon way hăn tâm rlong tur chĭng goh goong ta ăp tâ rbŭn tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor

Âk rnăk Bu Nong nsroih răk mray nau way tanh rui kal e

Wâl rbŭn bon mhe dơi nkra tay gơi gĕh ntŏk pâl, ntŏk rbŭn

Trong hăn tâm bon kloh uĕh ngăn

Y Sơn

1,876
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.