Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Chu xar Đăk Ru nhoz truôx têz truôx qơư

09/07/2020 19:51 G7T+7

Ntơưv jos 8, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) muôx li 20 tsêr tsôngv box Chu đrul jê 100 lênhx nênhs. Uô kangz 20 ntâu shông ntơưv chor xênhr kâuv têz tuôx nhoz ntơưv hnuôr uô hnox, uô nênhx, luz nênhx muôx ntâu hlôngr yaz.

Tsinhv tsi phiv liv cêr môngl lus, tangz sis nênhs Chu tưz gruôl, trâu saz chos kôngz, zus tsax, txus hnuôr tsi yuôr chor nênhs yeiz plăngz. Cxuô chuôz zis zov chênhr chia tuz nhuôs lo cơưv shuv, cxiv tsang chuôz zis truôx. Kuôl pux Chu tuôr tsês, phat hui văn hoar truênx thôngr haz chor phong tux jông ntơưv zus minhx cxưx sâuv thangx angr tangz tov nhoz, uô nênhx...

Tsôngv box Chu jos 8 tror chos cax phê

Tsôngv box Chu jos 8 cxiv tsang luz nênhx hnox tsâu nangr sur, chuôz zis vangv mênhx

Kuôl pux Chu laz trâu saz khơưs poz cưs tsês chia zus tsax

Cxênhx nhuôs zâu ziv hnuz ziv lo tu jông đuô

Kuôl pux Chu uô pangx ntâuz haz tuôr tsês khâuz ndơưk truênx thôngr sâuv kuz tsêr tiv oz

Kuôl pux Chu zus keiz iz cê chia lo hnuôx, iz cê chia muôs sâu cxang nhiax

H'Mai

5,518
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.