Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Dao xă Dak Ru đăp mpăn nau rêh nau pah kan

09/07/2020 19:51 G7T+7

Ta thôn 8, xă Dak Ru (Dak R’lâp) abaơ gĕh tâm 20 r’năk bu nuyh Dao đah dăch tât 100 bu nuyh. Jêh rlau 20 năm ntơm bơh ăp n’gor mpeh Bắc tât ndâk njêng nau rêh, bu nuyh Dao lĕ đăp mpăn nau rêh, nau pah kan, nau rêh abaơ gĕh âk ngăn nau plăch r’gâl mhe.

Trong hăn hôm e jêr, khă nĕ bu nuyh Dao lĕ n’hao nuih n’hâm nsrôih, gơih pah kan tăm ăp ntil tơm, chiă rong ăp mpô mpa, tât abaơ nau rêh mô hôm gĕh nau ji ngot ji hir. Ăp r’năk mât rong uĕh oh mon kon sau, ndâk njêng r’năk uĕh lăng. Bu ur Dao mât mray, hao dŏng uĕh ăp ntil sa bŭt ao n’hanh ăp ntil nau way uĕh bơh bu nong khăn păng nơm ta neh ntu dôl rêh, pah kan ôi mhau…

Bu nuyh Dao thôn 8 tăm tay ca phê mhe

Bu nuyh Dao thôn 8 ndâk njêng nau rêh hơm tăm, r’năk sa đăp mpăn

Bu ur Dao chăng prăp nkrem mbo gơi dŏng bư mpa sa ma ăp mpô mpa rong

Kon se jê rlau nar rlau dơi bu nuyh bon lan mât rong uĕh tay

Bu ur Dao jĭm n’hanh mât mray sa bŭt kăl e ta ntŭk rêh tâl bar

Bu ur Dao rong iăr gơi gĕh poăch sa, tăch n’sĭt tay prăk rêl ôi mhau

H'Mai

5,516
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.