Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon lan Dao thôn Quảng Hà dŏng lĕ rngôch neh ntu, nsrôih pah kan bư mir jan ba

18/01/2018 09:17 G1T+7

Thôn Quảng Hà, xă Nâm N’đir (Krông Nô) gĕh 317 rnăk, rlau 1.650 bu nuyh, bon lan bu nong Dao gĕh tâm 75%.

Abaơ, 95% r’năk bon lan Quảng Hà lĕ dŏng rdeh bư mir jăn ba, răk chăm, pĕ rôk ăp ntil tơm, suy kơl bư ntrŭnh prăk dŏng kan, hao ngăch nau pah kan. Tâm rlau 350 neh dŏng bư mir jan ba, ntŏk kan ma bon lan n’hanh bu nuyh bon lan lĕ ndâk nau kan tăm ba lŏ n’hanh tăm bum chưn huy tâm 180 hec ta. Ăp ntŏk neh yôk, bu nuyh bon lan tăm ka phê, tiêu n’hanh n’hao nau kan chiă rong rlau 1.000 ndrôk rpu, pêp iăr. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh du năm kan tât 28 rkeh prăk, hao rlau 4 r’keh prăk du huê bu nuyh du năm kan đah năm 2015.

Âk neh yôk dơi bu nuyh bon lan tăm ka phê, tiêu…

Abaơ, bu nuyh bon lan dôl ma tăm rlau 100 hec ta bun chưn yan sĭt puh yan kao

Bon lan Dao dŏng rdeh kai neh gơi bư mbor ân uĕh lor ma tăm ăp ntil tơm

Năm 2017, gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh du năm kan tât 28 rkeh prăk

Trong hăn tâm ntŏk bư mir jăn ba ntrŭnh ta ndrênh Dak Rền dơi bri dak nkra bư trong bê tông

Prăk n’sĭt tâm nau kan rlau nar rlau hao, âk r’năk bon lan Dao lĕ ndâk nkra wâl gŭ têh uĕh

Y Krăk

4,226
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.