Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Chu nhoz Đăk N’Drot trâu saz phuôv tsangr chuôz thênhx, cxuôv yaiz txu pluôs

25/08/2016 10:48 G8T+7

Jos 10, xar Ðăk N’Drot (Ðăk Mil) muôx 102 tsêr đrul 470 tus nênhs, 85% zos minhx cxưx Chu nhoz.

Viv uô nox hâuk tsinhv tsi tâu huv, tsưr nênhs uô kôngz tsinhv tsơưs mas luz nênhx ntơưv pêx xinhv hur jos nji txov nhêv ntâu, chuôz zis pluôs txir 40%. Lo Đangv, Têz qơưs pangz ntâu fangz li: Krêz ntâu lơp yangz shuv chos kôngz, tu tsax, phai cxuô zangv nôngz shôngz ntông, chia txaik pênhr ưu đair… nênhs uô kôngz trâu saz uô nox, pâuz muôz khoa hocx cir thuôx lul uô nox, tso tsêk cêr uô nox kuz, uô ntâu mô hinhx cinh muôx kangz hâu. Txus nuôr, jos muôx 26 ha cao su, 70 ha cax phê, 63 ha phưx txoz, 150 ha hoa maux cxuô zangv haz phuôv tsangr zus tsax cxu, kaz us. Viv li, luz nênhx tsôngv box ziv hnuz tưz truôx, chor chuôz zis pluôs nhis nuôr yuôr 11 ziv. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo yangx 23 chơưx nhiax/shông.

Tix lâul Hoangx Phur Chiux uô trơưs cir thuôx yaz chia tu cax phê, sâu lo 4 tênhr/ha

Chos kos lâux câuz siz shơư sâuv iz thangx angr chos phưx txoz chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Chuôz zis tix lâul Triêus Tinr Thinx khơưz pangs chia lo đêx tsuôk cax phê haz zus njêl

Ntâu chuôz zis phuôv tsangr zus buô

Nênhs uô kôngz uô jông ntu phangx, tuô moz sâuv phưx txoz

Ntâu shông lul, jos 10 por lênhx lo côngz bê jos văn hoar

Y Sơn

1,183
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.